Hazine taşınmazları büyük rantla kiralanıyor!

Hazine taşınmazları büyük rantla kiralanıyor! Hazine taşınmazları büyük rantla kiralanıyor!

Sayıştay Hazine taşınmazlarının büyük rantla kiralandığını tespit etti, Raporda Sarıyer'deki benzin istasyonunum 110 bin liraya alınıp aynı yıl 1.4 milyon liraya başkasına kiralandığı söylendiSayıştay devletin kiraya verdiği taşınmazların çok daha yüksek bedellerle üçüncü kişilere kiralandığını belirledi. Hazırlanan raporda hazine taşınmazlarının kullanımı bedellerinin belirli aralıklarla günün rayicine göre güncellenmesini önerdi.