Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi!

Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi!6292 Sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi TBMM'ye sunuldu.


6292 Sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi TBMM'ye sunuldu. Kanun teklifi kapsamında 2/B arazilerinde hak sahibi olduğu hâlde süresinde başvuru yapmamış olanlara altı aylık ek başvuru süresi tanınması, ayrıca başvuru yaptığı hâlde ödeme yapmamış veya taksitleri zamanında ödememiş olanlara 31 Aralık 2020 tarihine kadar ek süre verilmesi amaçlanıyor.

GENEL GEREKÇE 
Ülkemizde 1950'li yıllardan bu yana köyden kente yaşanan yoğun göç nedeniyle 2/B arazileri yasal olmayan bir şekilde yerleşime açılmıştır. Sonuçta bu araziler üzerinde çok büyük bir yerleşim meydana gelmiş, altyapı yatırımları ve kamu hizmet binaları yapılmış; mahalleler, ilçeler kurulmuş, şehirler oluşmuştur. Bu alanlarda yerleşik insanlarımız uzun yıllar boyunca mülkiyetten kaynaklanan sorunlarla iç içe yaşamışlardır. Konuya ilişkin olarak 19.04.2012 tarihinde 6292 sayılı Orman Köylülerinin kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanun kabul edilerek yürürlüğe girmişse de düzenleme sorunları çözmede yeterli olmamıştır. Daha sonra anılan Kanunda 4.2.2013 tarih ve 6412 sayılı, 15.3.2013 tarih ve 6444 sayılı, 26.02.2014 tarih ve 6527 sayılı, 11.09.2014 tarih ve 6552 sayılı, 07.09.2016 tarih ve 6745 sayılı, 16.05.2018 tarih ve 7144 sayılı ve son olarak 04.07.2019 tarih ve 7181 sayılı Kanunlar ile yedi ayrı tarihte değişikliğe gidilmiştir. Bu kanunlarla şartlar değiştirilmiş ve hak sahiplerine verilen süreler uzatılmıştır. Süreler bir kez de Bakanlar Kurulu Kararı ile uzatılmıştır. Ancak halen 2/B arazilerinde evi bulunan veya bu arazileri kullanan vatandaşlarımızın sorunları tümüyle giderilememiştir. 

19.04.2012 tarih ve 6292 sayılı Kanuna, süresinde başvuru yapmamış olan ya da bedel veya taksitleri süresinde ödenmemiş olanlar için son olarak ek süre getiren 04.07.2019 tarih ve 7181 sayılı Kanun'un öngördüğü süre 16.12.2019 tarihinde sona ermiştir. Ancak halen Kanunda öngörülen süreler içerisinde başvuru yap(a)madığı veya başvuru yaptığı ve kendisine tebligatta bulunulduğu halde ödeme yap(a)madığı ya da belirlenen taksitleri zamanında öde(ye)mediği için hak sahipliğini kaybetme durumunda olan çok sayıda vatandaşımız bulunmaktadır. 

Ayrıca, 2020 yılının Şubat ve Mart aylarında tüm dünya ile beraber ülkemizde de etkisini yoğun bir şekilde gösteren virüs salgını sırasında ve sonrasında meydana gelecek ekonomik sıkıntılar nedeniyle bir takım önlemler alınmaktadır. Söz konusu ekonomik sıkıntılar 2/B arazilerinde hak sahibi olan vatandaşlarımızı da etkileyeceği için 2/B arazilerinin satışında da bir süre uzatımı getirilerek mağduriyetlerinin giderilmesi sağlanmalıdır. 

Teklif ile 6292 sayılı Kanun uygulamasında 2/B arazilerinde hak sahibi olduğu halde süresinde başvuru yapmamış olanlara altı aylık, başvuru yaptığı halde ödeme yapmamış olanlar ile taksitleri zamanında ödememiş olanlara ise 31 Aralık 2020 tarihine kadar ek süre verilmesi öngörülmektedir. 

MADDE GEREKÇELERİ 
MADDE 1- 19/4/2012 tarihli ve 6292 sayılı Orman Köylülerinin kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanuna geçici bir madde eklenerek 2/B arazilerinde hak sahibi olduğu halde süresinde başvuru yapmamış olanlara altı aylık, başvuru yaptığı halde ödeme yapmamış olanlar ile taksitleri zamanında ödememiş olanlara ise 31 Aralık 2020 tarihine kadar ek süre verilmektedir. 
MADDE 2- Yürürlük maddesidir. 
MADDE 3- Yürütme maddesidir.