02 / 07 / 2022

Hb Danışmanlık Gayrimenkul Ve İnşaat Anonim Şirketi kuruldu!


Hb Danışmanlık Gayrimenkul Ve İnşaat Anonim Şirketi Beşiktaş'ta 200 bin TL sermaye bedeli ile Hakan Bucak ve Hamit Bucak ortaklığında kuruldu.Hb Danışmanlık Gayrimenkul Ve İnşaat Anonim Şirketi Beşiktaş'ta 200 bin TL sermaye bedeli ile Hakan Bucak ve Hamit Bucak ortaklığında kuruldu.

Hb Danışmanlık Gayrimenkul Ve İnşaat Anonim Şirketi konusu:
İNŞAAT -Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, işyeri, ticarethane inşaatlarının yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak ve bunların üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapabilir. Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek. Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye işlerinin yeniden ve onarıma ihalelerine katılabilir, teklif vermek ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek. Prefabrike inşaat ve meskenler yapmak, yaptırmak ve bunları satmak, kiraya vermek, her türlü havuz inşaatı ve arıtma işlemlerini yapabilir. -Her türlü dekorasyon işleri, tamirat ve boya işleri yapmak, her türkü mimarlık hizmetlerini vermek, şehir ve imar planları hazırlamak, uygulamalarını yapmak, Dekorasyonla ilgili spor salonlarının saha çizimi, boya, parke ve cam cila, duvar kâğıdı, halıfleks, asma tavan-kartonpiyer, fayans- kalebodur, su ve elektrik tesisatı, çatı tadilatı işlerini yapabilir. -İnşaat konusuna; Elektronik ortamda internet üzerinden her türlü Gayrimenkul, Arsa vb. hizmet emtia ticareti için internet siteleri kurmak, dijital platformlarda konusu ile ilgili işleri yapabilir -Yurtiçi ve yurtdışı gayrimenkul emlak danışmanlığı yapabilir ve diğer gayrimenkul emlak danışmanlarıyla çalışabilir. Yabancı uyruklu kişilere ve şirketlere konut satışı yapabilir ve aracılık edebilir. Yabancıların mal edinme yasalarından faydalanarak edinecekleri gayrimenkuller üzerine gerekli araştırmalar yapmak ve bunların satın almaları sonucunda gerekli kamu kurum ve kuruluşlarındaki işlemleri takip edebilir. - 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Kentsel dönüştürülmesi hizmetlerinin verilmesi ve tüm yapıların ve projelerin yapılmasını sağlayabilir -Resmi ve özel kamu kurum ve kuruluşların inşaat işleri, tüneller, limanlar, fabrikalar, yollar, köprüler, bentler, barajlar, lojmanlar, idare binaları gibi yapılar, resmi kurum ve hizmet binaları, beton, asfalt, karayolu, liman binaları, iş hanları, ticari yapılar, atölyeler, imalathaneler ile her türlü toplu konut, kooperatif meskenleri, kara ve demir yolları, hava meydanları, istasyonlar, otogarlar, otoparklar, garajlar, çarşı mağaza, pazar işyeri, otel, motel, villa, pansiyon, hastane, cami, dispanser, sağlık merkezleri, ilk yardım tesisleri ve benzeri devlet yapıları gibi bayındırlık tesisleri, tatil köyleri, okul inşaatı, eğitim merkezleri, öğrenci yurtları, gölet ve iskele, turistik konaklama, uçuş pistleri, sportif ve tamamlayıcı tesisler ve petrol, doğalgaz boru hatları, kanal içme suyu, su kanalları, drenaj tesisleri, sulama ve kanalizasyon işlerinin inşasını yapmak, taahhütlerde bulunmak. -Şirket ahşap, yarı ahşap ve betonarme toplu konut, özel konut, her türlü devlet inşaatları yapabilir. Kendi adına yapmış olduğu inşaatları pazarlayabilir. -Kat karşılığı mesken ve işyerleri inşaatları yapmak, sözleşmeler yapmak, bu mesken ve işyerlerinin tadilat ve montaj işleri, peyzaj ve çevre düzenlemelerini yapabilir. -Yurt içi ve yurt dışında her türlü inşaat tesisat elektrik ve hafriyat konularında taahhütlerde bulunmak ve yerine getirebilir, -Yurt içi ve yurt dışında her türlü yol stabilize çalınmaları, beton, yol, asfalt çalışmaları yapmak ve taahhütleri yerine getirebilir. -Fabrika ve tesislerin komple inşaatının ve montaj işlerinin yapımı ve petrol boru hatları, diğer boru hatları, yüksek ve alçak gerilim elektrik tesisatları, enerji nakil hatları, telefon, telgraf ve diğer havi nakil hatları yapım ve montaj işlerini, onarım değişim ve restorasyon işlerini yapabilir , yaptırabilir. -İnşaat işlerinde kullanılan her türlü demir, çelik, bakır, çivi, alüminyum ve mamulleri, tuğla, ateş tuğlası, kiremit, kireç, doğrama, alçı, çimento, fırınlanmış kum, mermer, mozaik, fayans, seramik, vitrifiye, marley, parke, armatür, PVC boru ve birleştirme parçaları, temiz su ve birleştirme parçaları, izolasyon malzemeleri, duvar kâğıdı, boya, banyo ve mutfak aksesuarları, hazır kapı, merpen ve bütün elektrik malzemelerinin alım, satımı, ithalat ve ihracatını yapabilir. -Yurt içi ve Yurt dışında gerek kendi nam ve hesabına ve gerekse anlaşmalı olarak başkaları adına veya başkalarıyla birlikte veya çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği içerisinde gayrimenkul konulu veya gayrimenkule dayalı yatırım projeleri oluşturmak ve gerçekleştirmek, bunun için alım-satım ,kiralama işletim ve ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.