Çukurova Balkon

HD Emlak Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

HD Emlak Ticaret Limited Şirketi kuruldu! HD Emlak Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

HD Emlak Ticaret Limited Şirketi, Muhammet Şahraki 50 bin TL sermaye ile 3 Temmuz'da Ataşehir, Barbaros Mahallesi, Al Zambak Sokak, Varyap Merıdıan Sitesi' nde kuruldu.


Kartal'ın hemen teslim en cazip sitesinde! 65 metrekare 299 bin TL!


HD Emlak Ticaret Limited Şirketi, Muhammet Şahraki 50 bin TL sermaye ile 3 Temmuz'da Ataşehir, Barbaros Mahallesi, Al Zambak Sokak, Varyap Merıdıan Sitesi'nde kuruldu.


HD Emlak Ticaret Limited Şirketi iş konusu; 1-)  Her türlü gayrimenkul almak, satmak ve komisyonculuğunu yapmak.  2-) Yabancıların mal edinme yasalarından faydalanarak edinecekleri gayri menkuller üzerinde gerekli araştırmalar yapmak ve bunları satın almaları sonucunda gerekli ve kamu kurum ve kuruluşlarındaki işlemleri takip etmek.  3-)  Her türlü arazi,arsa,daire,ev,dükkan,işyeri ve diğer emlak alımı, satımı ve kiralanmasına aracılık etmek.  4-)  Emlak konusu ile ilgili hizmetlerde bulunmak ve sözleşmeler düzenlemek.  5-)  Her nevi gayrimenkul malların şirket veya başkası namına alımı, satımı,  pazarlamasını yapmak.  6-) Komisyon mukabilinde yurt içinde ve yurt dışında her nevi gayrimenkul      alımı, satımı, pazarlamasını yapmak.  ŞİRKET YUKARIDA BELİRTİLEN İŞLERİ YAPMAK İÇİN AMAÇ VE KONULARI İLE İLGİLİ OLARAK, a.) Şirketin işleri için iç ve dış piyasalardan uzun, orta ve kısa vadeli istikrazlar akt etmek, krediler        temin etmek , enval ve kefalet kredileri , emtea, akreditif yatırım kredileri, senet üzerine avans  kredileri ve benzeri kredileri temin etmek. b ) Şirket amaç ve konularının gerçekleştirmek için yurt içi ve yurt dışında şube, irtibat bürosu,acentelik, temsilcilik, kurabilir, açabilir, işletebilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, yurtiçi ve yurtdışı firma ve şirketler ile lisans patent, ticaret unvan ve markaları satın alabilir, devir ve  tescil edebilir, kurulmuş veya kurulacak şirketlere ortak olabilir.  c.) Şirket amacının gerçekleştirilmesi için her türlü mali ticari, idari, tasarruf ve faaliyetlerde bulunmak d.) Şirketin faaliyet konularına giren işleri yapmak hakiki ve hükmi şahıslarla şirket teşkili ortak girişimler de bulunmak mevcut işlemlere iştirak etmek ve iştirakleri devir ve ferağ etmek  e.) Şirketin amacına ulaşabilmesi için lüzumlu alet, edavat, demirbaşlar ile gayri menkulleri  iktisap      etmek devir ve ferağ etmek, kiraya vermek, kiraya almak, gayrı menkuller üzerinde irtifak, intifa      sükna, gayrı menkul mülkiyeti, kat mülkiyeti ve kat irtifakı tesis etmek, iktisap devir ve ferağ etmek, depo satış mağazaları ve idari binaları inşaa etmek satın almak veya kiralamak. f.)  Şirketin amacı ile ilgili olarak şirketin ve 3. şahısların borçlarını ve alacaklarını üçüncü şahısların      temin için ipotek, rehin, kefalet ve diğer teminatları vermek, ipotek, rehin, kefalet ve diğer teminatları almak. g.) Şirket işleri için gerekli taşıtları (gemileri dahil) iktisap etmek, devretmek ve bunlar üzerinde ayni ve  şahsi tasarruflarda bulunmak. h.) Şirketin amacı ile ilgili olarak marka, ihtira, beraatı, ustalık ve diğer sınai mülkiyet haklarını iktisap etmek, devretmek ve ferağ etmek ve bunlar üzerinde lisans anlaşmaları yapmak.     Şirketin amaç ve konusu ortaklar kurulu kararı ile her zaman genişletilebileceği gibi kısıtlanabilir.


HD Emlak Ticaret Limited Şirketi adres: Ataşehir, Barbaros Mahallesi, Al Zambak Sokak, Varyap Merıdıan Sitesi, A Blok No: 2 Daire: 12