Hisseli tapu nedir? Hisseli tapu nasıl satılır?

Hisseli tapu nedir? Hisseli tapu nasıl satılır? Hisseli tapu nedir? Hisseli tapu nasıl satılır?

Hisseli tapunun satışı müstakil tapu satışları kadar kolay değil. Hisseli tapuya kredi verilip verilmeyeceği ise merak ediliyor.


Bir gayrimenkulün ortaklarının yer aldığı tapuya hisseli satış denir. Bir taşınmaz mal tek kişiye ait olabileceği gibi birden fazla kişiye de sahip olabilir. Hisseli tapuda gayrimenkul sahiplerinin isimleri açık bir şekilde belirtilir ve gayrimenkulün kaç ortağı olduğu gösterilir. 

Hisseli tapusu bulunan kişiler hangi bölümün kendisine ait olduğunu gösteren bir sözleşmmeye imza atabilirler. Bu sözleşme kapsamında hukuki alanda rızai taksim belgesi deniyor. 

Hisseli tapu nasıl satılır?

Hisseli tapunun satışı müstakil tapu satışları kadar kolay değil. Satış işleminin gerçekleşmesi amacıyla öncelikle tüm hissedarların hisselerini satması için tapuya gitmesi gerekiyor. 

Hissedarlar tapuda yer almayacaksa birbirlerine veya avukatlarına vekalet vermesi gerekiyor. Hissesini satmak istemeyen hissedarlar satış iptali davası açabiliyor. Anlaşmanın sağlanmaması halinde hissedarların biri taşınmaz malın satılması için ‘İzale-i Şuyu’ davası açabilir. Bu durumda mahkeme, tüm hissedarları haberdar edip, bilirkişilerin fiyat belirlemesi ile satış işlemini icrayla gerçekleştirebiliyor. 

Hisseli tapuya kredi çıkar mı?

Ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar kredi çekmek için bankaların yolunu tutuyor. Hisseli tapuya kredi verilip verilmeyeceği ise birçok vatandaş tarafından araştırılıyor. Hisseli tapu için bankaların kredi şartları değişebiliyor. Bazı bankalar tek tapu üzerinden kredi çıkarıp alıcılardan birini kefil olarak birini ise borçlu gösteriyor. Kimi bankalar ise her alıcı için kredi onayı vererek herkesin borcunu ayrı tutuyor.