18 / 08 / 2022

Hisseli tapu nedir?

Hisseli tapu nedir?

Mülkiyet konusunda birçok insanın kafasını karıştıran hisseli tapu, taşınmaz mal sahibi olmak isteyenlerin iyi araştırması gereken konuların başında yer alıyor. Hisseli tapu nedir? İşte cevabı...

Taşınmaz mal sahibi olurken dikkat edilmesi gereken konuların başında hisseli tapu geliyor. Bir mülkiyetin sahibi olan ortaklarının isimlerinin ve sayılarının belirtildiği resmi belgeye verilen ad olan hisseli tapu, ister yatırım amaçlı olsun ister oturum amaçlı olsun arazi alırken büyük önem teşkil ediyor. Mülkiyet konusunda birçok insanın kafasını karıştıran hisseli tapu, ileride doğabilecek karışıklık riskini ortadan kaldırıyor. 


Sadece isimler belirtilir, hangi bölge kime ait belirtilmez

Hisseli tapu ile ilgili altı çizilmesi gereken konu şu ki hisseli tapu senetleri sadece gayrimenkul ortaklarının isimlerinin belirtildiği bir belgedir. Yani hisseli tapu belgesinde gayrimenkulun hangi bölgesinin kime ait olduğu belirtilmez. Hisseli tapu sahipleri arasında çıkabilecek anlaşmazlıkları ortadan kaldırmak için hisse sahipleri kendi aralarında hangi bölgenin kimin olduğuna dair yazılı bir hazırlanabilir. 


Rızai taksim

Hisseli tapu sahiplerinin kendi aralarında birleşerek gayrimenkulün hangi bölgesinin kime ait olduğuna karar verdikleri sözleşmeye “rızai taksim sözleşmesi” deniliyor. Ancak gayrimenkul hissedarlarının kendi arasında yaptığı rızai taksim sözleşmesinin tapuya yansıyan herhangi bir özelliği yoktur ve gayrimenkulün hisseli tapu senedi daha önceki hali ile kalmaya devam eder.


Hissenizi "izalei şuyu" ile satabilirsiniz

Gayrimenkul sahiplerinden herhangi biri, mülkiyetin satılması için “izalei şuyu” davası açabilir. İzalei şuyu davası mahkeleme tarafından tüm ortakların haberdar edilmesi, gayrimenkulun bedelinin belirlenmesi ve icra yolu ile gayrimenkulün satılarak ücretin hissedarlar arasında paylaştırılması işlemine deniliyor. Hisse sahiplerinden sadece biri dahi izalei şuyu davası açmak istese, dava açılabilir ve mahkeme gayrimenkulün satışını yapabilir.


Hisseli tapu satışı nasıl yapılır?

Hisseli satışlarda tapu üzerinde kaç hissedar varsa satış işlemi sırasında hepsinin tapuda kendi satış işlemini gerçekleştirmesi gerekiyor. Fakat isteyen hissedar birbirlerine ya da toplu olarak bir avukata vekalet de verebilirler. Hisse sahiplerinden biri eğer hissesini satmak istemezse satış iptali davası açabilir. Bunun yaşanmaması için satış günü tüm hissedarların paylarını satması gerekir. 


Satış iptal edilebilir

Hisse tapulu gayrimenkul alınırken tapuda bulunan hissedarların feragatnamelerinin verilmesi gerekir. Örneğin hissedarlardan biri hissesini tapuda belirtilen ortağına satmak isterse kendi hissesini ortağına satacağına dair tapudan bir ihtarname çekmelidir. Diğer ortak satın almak istemezse bunu yazılı olarak ortağına bildirmesi gerekir. Sonrasında hissesini satmak isteyen ortak istediği kişiye hissesini satabilir. Ancak bu işlemler yapılmadan ortaklardan biri kendi hissesini satarsa diğer ortağın satış iptal davası açma hakkı doğar. 


Şengül KIRMIZITAŞ/Emlakkulisi.com