Hızlı tren hattı yapımında ortaya çıkabilecek sorunların tespit edilmesi için önerge verildi!

Hızlı tren hattı yapımında ortaya çıkabilecek sorunların tespit edilmesi için önerge verildi!

Hızlı tren hattı yapımına yönelik olarak ortaya çıkabilecek sorunların tespit edilerek çözüm yollarının belirlenmesi için meclise önerge verildi.


İzmir Milletvekili Bedri Serter ve 21 Milletvekili tarafından Hızlı tren hattı yapımına yönelik olarak ortaya çıkabilecek sorunların tespit edilmesi için önerge hazırlandı.

Hızlı tren hattı yapımında ortaya çıkabilecek sorunların tespit edilmesi için önerge verildi!

Hızlı tren hattı yapımına yönelik olarak ortaya çıkabilecek sorunların tespit edilerek çözüm yollarının belirlenmesi amacıyla meclis araştırması açılmasına ilişkin önerge verildi. 

Hızlı tren hattı yapımında ortaya çıkabilecek sorunların tespit edilmesi için önerge verildi!

Hızlı tren hattı yapımına yönelik olarak ortaya çıkabilecek sorunların tespit edilerek çözüm yollarının belirlenmesi için önerge;

GEREKÇE

''Türkiye, 783.562 kilometrekare yüz ölçüme sahip bir ülke olarak geniş bir coğrafyaya yaygın bir ülkedir ve dolayısıyla ulaşım politikaları çok önemlidir. Genç Türkiye Cumhuriyeti için de en önde gelen politikalardan bir bilindiği gibi ülkeyi demir ağlarla örmek olmuştur. 

Cumhuriyetin ilanından sonraki 17 yılda 4078 kilometre demiryolu o zamanın olanakları ve insan gücüyle yapılmıştır. Oysa ki bugün, Cumhuriyetin 100. yılına doğru gelinirken karayolları kadar demiryollarının da günümüz teknolojisiyle yenilemek, yeni demir yollarını modern teknoloji kullanarak yapmak stratejik açıdan da önemlidir. 

Bu nokta itibariyle hızlı tren hatlarını incelediğimizde göze çarpan bazı gerçekler söz konusudur. Burnun en somut örneklerinden bir tanesi de Ankara-İzmir hızlı tren hattı projesidir. Söz konusu hattı yapımı noktasında mevcut iktidar adım atacağını 2007 yılında duyurmuş ve 2007-2013 arasını kapsayan 9.Kalkınma Programına koyduğu 2.7 milyon TL'lik proje bedeliyle bu projenin başlayacağını duyurmuştur. Aramdan geçen 6 yıl içinde herhangi bir adım atılmadığı gibi 2013 yılında, zamanın Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım tarafından kamuoyu ile ihalenin tekrar edildiği ve projenin maliyetinin bu kez 4 milyon TL olarak belirlendiği, Ankara-Afyon arası altyapı ve diğer çalışmaların maliyetinin ise 700 bin TL olacağı bilgisi paylaşılmıştır. 

Ardından geçen 7 yılda yine projeye dair hiçbir adım atılmamış, 2020 yılında yol üzerindeki birkaç şantiyenin varlığı görülmekle beraber kısa mesafeli birkaç tünel yine güzergah üzerine yapılmıştır ancak Ocak 2021'e kadar ray döşeme aşamasına gelinmediği gibi güzergahta var olan jeolojik tehditlerin ortadan kaldırılıp kaldırılmadığına dair de bilgi paylaşılmamıştır. 

2021 Merkezi Bütçe görüşmelerinde ise, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'na konuya dair sorulan soru üzerine kendisi projenin 107 ay içinde tamamlanabileceğini belirtmiş, projenin ihale süreçlerine ilişkin herhangi bir bilgi vermemiştir. 

Ocak 2021'de yayınlanan Yatırım Programında ise, Ankara-İzmir hızlı tren hattı projesi için 27.7 milyar TL ayrıldığı görülmüş, bu bedelin 23.3 milyar TL’sinin de dış krediden elde edileceği görülmüştür. Daha sonra, kamuoyuyla paylaşılmadan Ocak 2021'de yapılan ihale sonucunda 2.2 milyar avro bedeliyle (yaklaşık 19 milyar TL) ihalenin sonuçlandığı görülmektedir.''

Dosya için tıklayın

Nuran AYDIN/Emlakkulisi.com