28 / 06 / 2022

Ht Mimarlık Mühendislik Ve Orman Ürünleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi kuruldu!


Ht Mimarlık Mühendislik Ve Orman Ürünleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi Çekmeköy'de Ersan Küçük tarafından kuruldu.Ht Mimarlık Mühendislik Ve Orman Ürünleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi Çekmeköy'de Ersan Küçük tarafından kuruldu.

Ht Mimarlık Mühendislik Ve Orman Ürünleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi konusu:
1- Her türlü mühendislik hizmetleri vermek, proje ve uygulamalarını yapmak. 2- Her türlü bina, büro, tesis ve yapılar ile peyzaj mimarisi ve çevre düzenlemesi alanında mimarlık, mühendislik, teknik müşavirlik hizmetleri olarak plan, proje, teknik hesaplar, danışmanlık, etüd, araştırma, tasarım, fizibiliteler yapmak, bununla ilgili hizmet grupları oluşturmak ve işletmek. 3- Kat karşılığı mesken ve işyerleri inşaatları yapmak, sözleşmeler yapmak, bu mesken ve işyerlerinin tadilat ve montaj işleri, peyzaj ve çevre düzenlemelerini yapmak. 4- Bina projelerinin geliştirilmesi (satışa yönelik bina projeleri için mali, teknik ve fiziksel araçların bir araya getirilmesi suretiyle konut veya diğer amaçlı kullanıma yönelik bina projelerinin organize edilmesi) (yapı kooperatifleri hariç) 5- İkamet amaçlı olmayan binaların inşaatı (fabrika, atölye vb. sanayi üretimini amaçlayan binalar ile hastane, okul, otel, işyeri, mağaza, alışveriş merkezi, lokanta, kapalı spor tesisi, cami, kapalı otopark, tuvalet, vb. inşaatı) 6- İkamet amaçlı binaların inşaatı (müstakil konutlar, birden çok ailenin oturduğu binalar, gökdelenler vb.nin inşaatı) (ahşap binaların inşaatı hariç) 7- İnşaat malzemeleri, demir, bakır, kum, çakıl, mıcır, çimento, kireç, tuğla, kiremit, seramik, çini, fayans, karo, mozaik mamulleri, tuğla, taş, mermer, yer döşemeleri, boya, nalburiye malzemelerinin toptan ve perakende olarak alımı, satımı, ithalatı ve ihracatını ve üretimini yapmak, bayilikler ve mümessillikler almak, kendine bağlı bayilikler kurmak. 8- Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğalgaz, altyapı, üstyapı, dekorasyon, restorasyon işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek. 9- Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek. 10- Her türlü orman ürünlerinin; ham, mamul, yarı mamul olarak yurtiçinden ve yurtdışından temin edilmesi, bunların işlenmesi, yarı mamul veya mamul haline getirilerek veya işlenmeden yurtiçine ve yurtdışına satılması, pazarlanması. 11- Şirket her türlü orman ürünleri ile bu ürünlerden sanayi yolu ile elde edilen kereste, tomruk imalatı,alım, satımı, pazarlaması, ithalatı ihracatı ve bunların mamul ürünleri mdf, yonga levhaları ve sunta alım, satımı, ithalat ve ihracatı 12- Her nevi parke, sunta, duralit gibi ürünlerin imali, bunların üretiminde kullanılan her türlü maddelerin alımı ve satımını yapmak 13- Mobilya ve dekorasyon malzemeleri, ahşap ve metalden büro ve ev mobilyaları; her türlü mutfak dolapları ve mutfak ekipmanları ile mutfak dekorasyon işleri, amerikan panel kapı ve ekipmanları, yatak odaları, oturma odaları, yemek odası, genç odası, koltuk, masa ve sandalye ve her türlü mobilya imalatı, alımı, satımı, pazarlaması, ithalatı ve ihracatını yapmak 14- İnternet üzerinden reklam hizmetleri, elektronik ticaret (e-ticaret) yapmak. Telif ve patent hakları elde etmek. Reklam ve tanıtım amacı ile internet tasarımı ve sayfalarının, güncellemelerini yapmak, reklam ve tanıtım amacıyla elektronik posta kutularının hazırlanması, görsel medya ile sosyal medya takiplerinin yapılması, iyileştirme süreçlerinin takibi firma isim ve tescili ve internet üzerinde alan bulundurmak, yayın yapmak, internet sunucularının kurulması, kiralanması, internet üzerinde erişimin sağlanması, dijital ortamda pazarlama gibi hizmetlerde bulunmak. 15- Yürürlükteki ihracat ve ithalat rejimleri ve diğer ilgili tüm mevzuata riayet etmek kaydıyla doğal ve sentetik mamül, yarı mamul, hammadde sınai, zirai, kültürel her türlü malın ve bunlara ait sarf malzemelerinin, yedek parça, aksesuarları, ambalaj malzemesi, yan ürünlerinin, alımını, satımını, ithalatını, ihracatını ve dahili toptan ticaretini, pazarlamasını, komisyonculuğunu ve danışmanlığını yapmak. 16- Her sektörden kurum ve kuruluşlara yönelik olarak kurumsal kimlik oluşturma ve yenileme, marka konumlandırma, marka yenileme, araştırma, marka ve rakip analizleri, medya ortamı analizi, entegre iletişim stratejisi ve planı oluşturmak. Ulusal ve uluslararası düzeyde, her sektörden kurum, kuruluş ve firmalara yönelik her türlü pazarlama ve reklam kampanyaları ile pazar araştırması ve sponsorluk faaliyetlerini tasarlamak, geliştirmek, uygulamak, anahtar teslimi ya da bir bölümünü yapılacak sözleşmeler çerçevesinde gerçekleştirmek üzere projeler üstlenmek, dağıtmak, pazarlamak, satmak, kiralamak, kurulumunu yapmak, işletmek, yenilemek, ithal ve ihraç etmek. Şirket yukarıda sayıları amaçların elde edilmesi için işletme konuları ile ilgili olmak şartı ile bütün hakları iktisap ve borçları iltizam ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.