26 / 05 / 2022

Hüseyin Aslan: Elektronik haciz isyan çıkaracak!

Hüseyin Aslan: Elektronik haciz isyan çıkaracak!

Aslan, " Ödeme emri tebliğ edilmediği gibi bir de sadece o gün için geçerli olan haciz işlemi süresiz devam ettiriliyor. Oysa her defasında ödeme emrinin tebliği gerekir. Sorun büyük" dedi.Ege-Koop Genel Başkanı Hüseyin Aslan, elektronik vergi hacizlerinin birçok vergi mükellefi kişi ve işletmeleri isyan noktasına getirdiğini söyledi. 


Aslan, " Ödeme emri tebliğ edilmediği gibi bir de sadece o gün için geçerli olan haciz işlemi süresiz devam ettiriliyor. Oysa her defasında ödeme emrinin tebliği gerekir. Birçok kişi ve firmanın, haberleri olmadan yapılan bu işlem sonucunda ticari hayatları tehlikeye giriyor, ayrıca kayıt dışılığa itiliyor. Sorun büyük" dedi. 


Mevcut uygulamanın hem bankacılık sistemini hem de vergi mükelleflerini mağdur ettiğini kaydeden Aslan, "Türkiye çapında bütün banka genel müdürlüklerine yollanan e-hacizler vergi borcu nedeniyle Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından uygulanıyor. Oysa zincirlemen elektronik vergi hacizleri esasen ödeme emri düzenlenmeden ve tebliğ edilmeden uygulanamaz. 


Her ay borçlu mükellefler için yürütülen bu e-hacizler o andaki banka mevduatına konulabilir. İkinci, üçüncü ve diğer elektronik hacizlerin konulabilmesi için her seferinde yeniden ödeme emri düzenlenip, tebliğ edilmesi zorunludur" dedi. 


"Hukuka aykırı bir uygulama" İhtiyati haciz ve ihtiyati tahakkuk dolayısıyla mükelleflerin gıyabında malvarlığı araştırması yapıldığını bunun sonucunda da banka hesaplarına, trafikte kayıtlı araçlarına ve tapuda tescilli gayrimenkulleri üzerine hacizler konulduğunu anlatan Aslan, " Bu çalışmalar, tamamıyla mükellefin gıyabında ve haberi olmaksızınyürütülmektedir. Durum böyle olunca mükellefin bilgisi dışında banka hesaplarına blokaj uygulanmaktadır. 


Bu hukuka uygun değildir, yasal dayanağı yoktur. Çünkü vergi incelemesi tamamlandıktan sonra artık bu tedbir mahiyetli tahakkuk ve haciz işlemleri yapılamaz. 


Şu anda bu durumda mükelleflerin bütün hesapları alt üst olmakta, banka ilişkileri bozulmaktatır. Kaldı ki bu durumların telafisi de mümkün değildir. Bu yanlış uygulamalar. mükelleflerin ticari hayatlarını tehlikeye atmaktadır" diye konuştu. 


"Kayıtdışılığa itiliyor" 


Ödeme emrinin yanlış kişiye tebliği halinde bile haciz işleminin uygulanamayacağını kaydeden Aslan. sözlerini şöyle noktaladı: "Kredi çekmek, çek veya senet ödenmesi veya nakil ihtiyacını gidermek için bankaya para çekmeye giden mükellefler maalesef böyle kötü bir sürprizle karşılaşıyorlar. Bankalar da mükelleflerin bankada yer alan paraların tamamına haciz konulmuş gibi işlem yapıyorlar. Banka sorumluluk altına girmek istemiyor ve gelecekte hesaba yatan paralara bile haciz işlemi uyguluyor. Sonuç olarak, yaşanan bu sıkıntılar nedeniyle mükellefler paralarını bankalara yatırma konusunda tereddüde düşerek adeta kayıt dışılığa zorlanıyor. Bu uygulamanın yeniden gözden geçirilmesi gerekiyor."


Adana Beş Ocak