30 / 11 / 2023

Hüseyin Oflaz: 70 milyon insan için yeni konut şart!

Hüseyin Oflaz: 70 milyon insan için yeni konut şart!

Konut eksikliği ile ilgili önemli açıklamalar yapan İmpo İmar Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Oflaz, sadece şehirlerdeki 55 milyon insan için 20-30 yılda yeni konut üretilmesinin şart olduğunu kaydetti.Her sene 8 Kasım tarihinde kutlanan Dünya Şehircilik Günü nedeniyle önemli değerlendirmeler yapan İmpo İmar Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Oflaz, dünyada kentleşme sorunları çözülemezse insanlığın barınma ve doğal afetler gibi büyük trajediler yaşayabileceğini kaydetti. Oflaz konuyla ilgili olarak, “Dünya şehirli nüfusunun 50 yıl içinde 8 milyara çıkmasının yol açacağı sorunlar, bugün yaşananlardan daha büyük felaketleri getirecek” şeklinde konuştu.

Hüseyin Oflaz: 70 milyon insan için yeni konut şart!

Kentlere 55 milyon konut inşası şart

Ülkemizde bugün kentleşme sıkıntılarının başında konut üretimi yetersizliğinin geldiğini dile getiren Oflaz, “İskan ve ticaret alanlarındaki yoğunluk, şehirlerin yağ lekeleri şeklinde büyümesine sebep oluyor. Bundan dolayı arsa değerleri artarak yapı maliyetlerini katlıyor. Bu da yatırım kapasitesini kısıtlayarak konut üretim yetersizliğini beraberinde getiriyor” şeklinde konuştu.

Bu nedenle ülkenin önümüzdeki senelerde büyük bir kentleşme meselesini çözmesi gerekeceğini kaydeden Hüseyin Oflaz sözlerine şu şekilde devam etti:  “Türkiye’de nüfus artışı sebebi ile 30 milyon kişiye, köyden kente göç nedeniyle 15 milyon, şehirlerde sağlıksız konutların bir kısmını yeniden inşası ile 10 milyon olmak üzere toplam 55 milyon kişiye şehirlerde konut inşa etmek zarureti ile karşı karşıyayız.” 

Hüseyin Oflaz: 70 milyon insan için yeni konut şart!

Kırsalda yer alan yapılar ihmal mi edildi?

Kentleşmenin, geçmişte köyden kente kontrolsüz göçler sebebiyle bugün sıkıntılı bir tabloya büründüğünü anımsatan İmpo İmar Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Oflaz, kentlerin sorununun çözüm yollarının kırsal kesimden geçtiğini dile getirdi. Oflaz konuyla ilgil olarak, “Örneğin kırsalın konut ihtiyacı bugün fazla gündeme gelmiyor ama köy konutlarına 150 sene boyunca hiç bakım yapılmadı. Bu nedenle 30 milyon olan kırsal nüfusun hemen hemen tümü depremlerde büyük can kaybına yol açacak yapılarda yaşıyor. Bunların yarısı kente göç etse dahi, kalan 15 milyonun konut ihtiyacı şehirleşme politikalarına acilen dahil olmalıdır” dedi.

Oflaz, konut üretiminde yaşanan bu aciliyete rağmen, yeni konut üretiminin kontrollü ve planlı yapılmaması durumunda bölgesel balonlar ve fiyat dengesizlikleri ortaya çıktığını kaydederek, “Konut ihtiyacı acil diyerek plansızlığa göz yumulmamalı. Türkiye’de bugün şehirleşmeyi tartışırken, bir yandan acil konut ihtiyacını gidermeyi, bir yandan da bu inşaatları planlı kentsel büyümeye paralel gerçekleştirmeyi konuşmalıyız” şeklinde konuştu.

Hüseyin Oflaz: 70 milyon insan için yeni konut şart!

İmpo İmar Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Oflaz, mevcut kentleşme politikalarının yaratacağı tehlikeleri aşma ile ilgili önerilerini de, planlı konut üretimi, yoksul ailelerin ve kırsalda yaşayanların hayat standardını yükseltecek konut ve mahallelerin hayata geçirilmesi ve çalışma hayatını geliştirecek yeni alanların bölgenin demografik yapısı da düşünülerek şehir yaşamına kazandırılması şeklinde sıraladı.

 

Türk müteahhitler sürdürülebilir şehirlere odaklandı!

Geri Dön