17 / 08 / 2022

İbrahim Karaosmanoğlu: İnşaata hizmet dönemini kapattık!

İbrahim Karaosmanoğlu: İnşaata hizmet dönemini kapattık!

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, ''Kocaeli, 10 yıl gibi bir kent için kısa sayılacak bir zamanda modern ve çağdaş bir kent olma yolunda gerekli adımları atmıştır'' dedi.Türkiye’nin en büyük sanayi kentlerinden birisi olmasına rağmen, çarpık yapılaşma yüzünden bir türlü kentleşemeyen Kocaeli, 10 yıl gibi bir kent için kısa sayılacak bir zamanda modern  ve çağdaş bir kent olma yolunda gerekli adımları atmıştır.


Doğalgaz köylere kadar götürülmüştür. "Kentte ne varsa, köyde de o olacak" sloganıyla başlattığımız çalışmalar olumlu netice vermiş ve Kocaeli'nin köyleri Avrupa'nın köylerini geçmiştir. Kocaeli'nde kentten köye göç başlamışta.


Körfezin yeniden yüzülebilir hale dönüştürülmesi için antma tesisleri konusunda çalışmalarımız hızlandırılmıştır. Bu konuda TÜBİTAK ile ortak çalışmalarımız neticesi eskiden tek canlının yaşamadığı Körfezde bugün temiz denizin simgesi olan mavi bayraklar dalgalanmakta, 70'ten fazla balık türü yaşamaktadır. Denize bırakılan atık suyun yüzde 99’u arıtılmaya başlanmıştır.


Kentleşme adına öncelikli olarak başlattığımız kentsel dönüşüm projesi kapsamında, kentimizin dar ve geçit vermeyen sokakları, çarpık yapılaşma ile varoş olmaktan ilen gidemeyen mahalleleri kurtarılarak, insanımız insanca yaşanabilir bir yerleşim birimine kavuşmuştur. Kurduğumuz Kent Konut ve  TOKİ  tarafından 20 bin konut hemşehrilerimizin hizmetine sunulmuştur.


İNŞAATA HİZMET” DÖNEMİNİ KAPATTIK


Belediyecilik gelişmiş ülkelerde "inşaata hizmet” dönemini kapamış, “insana hizmet” anlayışı şekline dönüşmüştür. Biz de bu anlayışla hareket ederek, kentimizin sosyal, ekonomik ve kültürel sorun-lannı erken teşhis ile belirlemeye başladık. Bu çerçevede insanımıza ihtiyacına göre hizmet verip, gerçek muhtaç aileleri belirleyip 41 Kart adını verdiğimiz banka kartı ile hem yoksul hemşehrilerimizin ihtiyaçlan giderilmekte ve hem de rencide edilmelerinin önüne geçilmektedir.

KO-MEK kurslarımızla gençlerimize imkan vererek, meslek sahibi olmalan-nı sağladık. Buradan 350 bin hemşehrimiz eğitim aldı.


Tarihi eserlerimizi bizlere atalarımızın emaneti olarak görüp hızla restorasyon çalışmalarına giriştik. Osman Hamdi Bey Evi Müzesi. Böcekhane, Su Değirmeni, Canfeda Hatun Çeşmesi, Süleyman Paşa Hamamı, Sim Paşa Konağı ve daha yüzlerce eseri onardık. Hatta Sırrı Paşa Konağında yaptığımız restorasyon, en iyi uygulama ödülü aldı.


Kocaeli için hedefimiz bu kenti çağdaş, modern, insanca yaşanabilen bir kent haline getirmektir. Ve artık modem ve model Kocaeli hedefine çok daha yakınız. Kocaeli'nde yaşayan herkes bu mücadelenin içinde ve üzerine düşeni büyük bir heyecanla yerine getirmektedir. Hedefimiz caddesi, sokağı, yeşili, doğası, kenti, beldesi, ilçesi ve köyleri ile öncü ve örnek bir dünya kenti olmaktır. Çünkü bu kent ve bu kentin insanı bunu hak ediyor.Dünya 81 İlin Karnesi Dergisi