İcad İnşaat Dış Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

İcad İnşaat Dış Ticaret Limited Şirketi kuruldu!İcad İnşaat Dış Ticaret Limited Şirketi Ataşehir’de  1 milyon TL sermaye bedeli ile  Shaker M.A. Ahmed tarafından kuruldu.


İcad İnşaat Dış Ticaret Limited Şirketi Ataşehir’de  1 milyon TL sermaye bedeli ile  Shaker M.A. Ahmed tarafından kuruldu.
İcad İnşaat Dış Ticaret Limited Limited Şirketi konusu:
1.Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak,kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak. 2.Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek. 3.Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek. 4.Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların,kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik,tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğalgaz, altyapı, üstyapı, dekorasyon, restorasyonişlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek. 5.Prefabrike inşaat ve meskenler yapmak, yaptırmak ve bunları satmak, kiraya vermek. 6.Her türlü havuz inşaatı ve arıtma işlemleri yapmak. 7.Her türlü dekorasyon işleri, tamirat ve boya işleri yapmak. 8.Her türlü mimarlık hizmetleri vermek, şehir ve imar planları hazırlamak,uygulamalarını yapmak. 9.Her türlü mühendislik hizmetleri vermek, proje ve uygulamalarını yapmak. 10.İslah-imar planlarının yapımı ve uygulama işlemlerinin yapımı, Konusuyla ilgili her türlü dengeleme,hesaplama,yazım ve çizim işlerini yapmak. 11.Şirket yurt içi ve yurt dışı yol, köprü, baraj, liman, okul, toplu konut ve hastane gibi bayındırlık tesisleri ile sınai ve turistik inşaat taahhüdünde bulunabilir. 12.İnternet, her türlü elektronik ve tüm diğer haberleşme kanallarına yönelik her türlü hizmet, yazılım, dizayn,donanım, eğitim, danışmanlık, seminer v.b. hizmetler vermek ve internet üzerinden her türlü ticari faaliyette bulunmak. 13.Her türlü emlak, her türlü gayrimenkul ve özellikle siteler, plazalar, marketler, depolar,soğuk hava depoları, villa tatil köyleri, devre mülk, apart otel, motel, kamping gibi turistik tesisler, organize sanayi bölgeleri, spor kompleksleri, mesken, ev, apartman, işyeri, arsa,arazi gibi gayrimenkulleri almak, satmak, satın almak, kiralamak, kiraya vermek; bahçe,tarla ve arsalar üzerinde parselasyon ve imar durumlarını çıkarmak, gerektiğinde projelendirmek. Gayrimenkuller üzerine irtifak, intifa, sükna, kat mülkiyeti, kat irtifakı, şufa hakları ve vefa hakları, gayrimenkul mükellefiyeti tesis etmek. 12.İnsanların beslenmesinde önemli bir etkinliği olan ve gıda sektörüne konu teşkil eden her nevi sıcak, soğuk, dondurulmuş, kurutulmuş ve konsantresi yapılmış besin maddelerinin,gıda takviyesi ürünlerin pazarlanması konusunda toptan ve perakende satış yapmak amacı ile gerekli olan satış mağazalarını açmak ve işletmek. 14.Şirket reklam, tanıtım ve haber ajansları kurar, organizatörlük,menajerlik,danışmanlık birimleri oluşturur bu türden müesseselere ortak olur ortak alır. 15.Yurt içinde ve yurt dışında yerleşik gerçek ve/veya tüzel kişilere ihtiyaç halinde faaliyeti ile ilgili teknik işçilik, danışmanlık ve organizasyon hizmetleri vermek ve gerçek ve/veya tüzel kişilerden söz konusu hizmetleri almak. 16.Şirket her türlü lojistik hizmeti verebilir ve bağlantılı her türlü işlemi yapabilir. 17.Yürürlükte mevcut veya yürürlüğe girecek ithalat ve ihracat rejimleri kapsamındaki tüm ürünlerin ihracat, ithalat, transit ticaret, alım satım ve pazarlamasını yapmak. 18.Her türlü gıda maddelerini almak, satmak, gıda maddelerini paketlemek için tesisler kurmak, işletmek, kiralamak, kiraya vermek. 19.Yün, pamuk, ipek, suni ve sentetik elyaf ve benzeri maddelerden mamul tekstil ürünlerinin alımı, satımı, imalatı, ithalatı ve ihracatını yapmak. 20.Şirket amacını gerçekleştirmek için; her türlü gayrimenkul, taşıt, makine, tesisat, cihaz, demirbaş, sair menkul mallar ve haklar, alabilir, satabilir, işletebilir, kiralar, kiraya verebilir, bunlar üzerinde ayni ve şahsi hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. 21.Şirket amacını gerçekleştirmek için kanuni mevzuatın gerekli kıldığı tüm teşebbüs ve merasimi ifade ederek gerekli izin, imtiyaz, ruhsatname, patent, ihtira beratları, lisans, know-how marka, fesihname, belge, alameti farika gibi sınai, mülkiyet haklarını ve emsali hakları iktisap etmek veya tamamen üçüncü şahıslara devredebilir, her türlü hukuki tasarruf işlemlerde bulunmak. Ayrıca, yukarıdaki hakları kiraya verebilir veya kiralayabilir. 22.Şirket gayelerinin oluşmasını teminen kısa, orta ve uzun vadeli istikrazlar akdedebilir, aval ve kefalet kredileri temin edebilir. Şirketin kuracağı tesisleri için gerekli iç ve dış kredileri dahili ve harici finansman kurumlarıyla yerli ve yabancı kuruluş ve işletmelerden temin edebilir. 23.Şirket konusuyla ilgili ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.

Adres: MOLLA GÜRANİ MAH.TURGUT ÖZAL MİLLET CD.FİLDİŞİ İŞM.N:90/414 FATİH