İcra İflas Kanunu’nda ne değişiyor?

İcra İflas Kanunu’nda ne değişiyor?2018'de İcra ve İflas Kanunu’ndaki değişiklikten sonra 3 senelik uygulama sürecinde meydana gelen problemlerin giderilmesi amacıyla konkordatoya ilişkin bazı maddelerde yeniden düzenleme yapıldı. Yasa teklifinin bu hafta Meclis Genel Kurulu’nda değerlendirilmesi planlanıyor.


2018'de İcra ve İflas Kanunu’ndaki değişiklikten sonra 3 senelik uygulama sürecinde meydana gelen problemlerin giderilmesi amacıyla konkordatoya ilişkin bazı maddelerde yeniden düzenleme yapıldı. Yasa teklifinin bu hafta Meclis Genel Kurulu’nda değerlendirilmesi planlanıyor.

Dünya Gazetesi'nden Canan Sakarya'nın haberine göre; teklifle konkordato sürecinde güç duruma düşen şirketlere destek sağlayan kredi kurumlarının alacaklarının öncelikli şekilde ödenmesinin öngörülmesi planlanıyor. 

Yasa teklifinin 7. maddesiyle kredi kuruluşlarına ilişkin gerçekleştirilen düzenlemeyle ilgili bilgileri paylaşan yasa teklifi sahibi AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, söz konusu düzenlemeyle konkordato sürecinde borçlunun krediyi bulma imkanının kolaylaştırılması amacıyla geçici mühlet kararının ardından komiserin izniyle akdedilmiş olan borçların adi konkordatoda konkordato koşullarına tabi tutulmayacağı ve temerrüdün oluşması halinde konkordato sürecinde dahi icra takibine konu olabileceğini dile getirdi. Kaya, bu alacakların rehinli alacakların hemen ardından ve diğer bütün alacaklardan önce ödeneceğinin düzenlenerek kredi vereceklerin hukuki haklarının güvenceye alınmasını sağladığına dikkat çekti.

Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serdar Kale, konuya ilişkin konuştu. Kale, yasa teklifinin Adalet Komisyonu’ndaki görüşmelerindeki düzenlemeyle ilgili, “Konkordato sürecine girmiş bir şirketle karşı karşıyayız, herkes biliyor çünkü bunlar Ticaret Sicil Gazetesi’nde ilan ediliyor, benim konkordato sürecinde olduğum ortaya çıkıyor. Eğer birisi gelip bana destek verirse, yeni bir kredi verirse, yeni bir sözleşme akdederse işte, bunun korunması lazım. Modern hukuk sistemlerinde bunlar hep ön plana çıkıyor yani bu duruma düşmüş bir şirkete destek olan, para veren, mal veren, hizmet sağlayan birisinin diğer alacaklılardan önce olması gerekiyor ki o çerçevede bir sistem kurgulansın” şeklinde konuştu.

“İşçiler açısından sorun teşkil etmiyor”

İcra İflas Kanunu’nda ne değişiyor?

Muhalefet partileri tarafından önceliğin bankalara sağlanıp işçi ödemelerinin geri plana atıldığına ilişkin eleştiri yapmalarıyla ilgili ise Prof. Dr. Kale “Mühletten sonra işçiler çalışmaya devam ederse, yani iş akitleri sona erdirilmemişse işçi alacakları da bu kapsamda değerlendirilen bir alacaktır. Zaten şu andaki mevcut durumda da işçi alacaklılarının mühlet içerisin de takip yapmasının önüne bir engel koymuyoruz. İşçi alacakları bakımından mühlet içerisinde hiçbir engel yok yani işçi, takip başlatabiliyor, haciz yapabiliyor, satış yapabiliyor. Bu kapsamda da aynı şekilde, mühletten sonra doğan işçi alacakları da korkulan gibi değil, onlar da aynı çerçevede öncelikli olacak ve rehinli alacaklılardan sonra, belki kamudan daha önce alacaklarını alabilecek. Endişeye mahal olduğunu düşünmüyorum” diye konuştu. 

Yeni madde ne diyor?

Kanun teklifiyle İcra İflas Kanunu’nun konkordatonun hükümlerinde düzenleme yapan 308/c maddesinde kredi kuruluşlarıyla ilgili “Kredi kurumları tarafından verilen krediler de dâhil olmak üzere geçici mühlet kararından sonra komiserin izniyle akdedilmiş borçlar, adi konkordatoda konkordato şartlarına tabi değildir, temerrüt hâlinde mühlet sırasında dahi icra takibine konu edilebilir ve 206 ncı madde kapsamında rehinli alacaklardan hemen sonra, diğer bütün alacaklardan önce ödenir; malvarlığının terki suretiyle konkordatoda yahut sonraki bir iflâsta 248 inci madde kapsamında masa borcu sayılır” denilerek düzenleniyor. 

Fıkranın eski hali

Kredi kurumlarınca sunulan krediler de kapsamda olacak şekilde, mühlet içinde komiserin izniyle akdedilmiş borçlar, adi konkordatoda konkordato koşullarına tabi değildir; malvarlığının terki suretiyle konkordatoda ya da sonraki bir iflâsta masa borcu olarak görülür. Aynı kural karşı edimin ifasını komiserin izniyle onaylayan borçlunun taraf olduğu sürekli borç ilişkilerindeki karşı edimler için de geçerli sayılır.

İcra İflas Kanunu teklifi bu hafta Meclis Genel Kurulu’nda görüşülecek!