06 / 12 / 2023

Kentsel dönüşüm kira yardımında ne değişti?

Kentsel dönüşüm kira yardımında ne değişti?

Kentsel dönüşümde evini anlaşma yolu ile tahliye edenlere bazı koşullarda kira yardımı yapılıyor. Kira yardımında aranan şartlarda bazı değişiklikler yapıldı. Peki, kentsel dönüşüm kira yardımında ne değişti?Kentsel dönüşüm kira yardımında ne değişti?

Kentsel dönüşümde evini anlaşma yolu ile tahliye eden malik ve kiracılara bazı koşullarda kira yardımı yapılıyor.


Kentsel dönüşüm kanunu ve yönetmelikleri gereğince; Kentsel dönüşüm kapsamında anlaşma ile tahliye edilen uygulama alanındaki yapılar ile uygulama alanı dışındaki riskli yapıların maliklerine tahliye tarihinden itibaren konut ve işyerlerinin teslim tarihine veya ilgili kurumca belirlenecek tarihe kadar, mümkün olması hâlinde geçici konut veya işyeri tahsisi, mümkün olmaması hâlinde ise, Bakanlıkça kararlaştırılacak aylık kira yardımı yapılabiliyor.


Bu kapsamda başvuru için gerekli belgelerin temin edilmesi ve Kentsel Dönüşüm Müdürlüğüne müracaat edilmesi gerekiyor.


Kentsel dönüşümde kira yardımı için bizzat oturma şartı aranmıyorken, bir kimse kentsel dönüşüm kapsamında yıkılan sahip olduğu ev sayısı kadar yardım alabiliyordu.


Ancak, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 2015 stratejisine göre artık bireysel dönüşüm yerine, belediyelerle işbirliği halinde 4-5 bin konuta kadar çıkacak “alansal dönüşüme” geçme kararı da aldı. 


1 Ocak 2015 itibariyle uygulamaya giren yeni sisteme göre 6306 Sayılı Kanun çerçevesinde riskli bina maliklerine sadece ikamet ettikleri bir bağımsız bölüm için 18 ay kira yardımı yapılacak. 


Kira yardımı tediyelerinde riskli yapıda ikamet şartı aranacak. Malik, kiracı ve sınırlı ayni hak sahibi olanlardan sadece bu şartı sağlayanlara ödeme yapılacak.Kentsel dönüşüm kira yardımı bedeli 2015'te arttı!Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.comGeri Dön