İcra ve iflasa yeni düzen! TBMM’ye sunulacak!

İcra ve iflasa yeni düzen! TBMM’ye sunulacak!Devlet, icra, iflas ve konkordatoyla yasal uygulamaları yenileme kararı aldı. İcra, iflas ve konkordatoyla ilgili yasal düzenlemenin bayram sonrasında TBMM’ye sunulması planlanıyor.


Devlet, icra, iflas ve konkordatoyla ilgili yasal uygulamaları revize edecek. İflas aşamasına gelen bazı kurumların parçalanarak satılmasının ekonomik değer kaybına uğradığı tespit edilirken, şirketlerin bir bütün olarak satılması için düzenleme yapılacak. Ayrıca, borçlunun da bu süreç içerisinde birçok hakkı bulunacak.

İcra ve iflasa yeni düzen! TBMM’ye sunulacak!

Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre; Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan taslak üzerinde çalışmalar tamamlandı. İcra, iflas ve konkordatoyla ilgili yasal uygulamalara ilişkin düzenlemenin bayram sonrasında TBMM’ye sunulması planlanıyor. Taslak kapsamında bir bütün olarak satılması durumunda daha yüksek gelir sağlayacak şirketler ayrılmayacak, birlikte satışı yapılacak. İflas idare memurlarının eğitim almaları zorunlu hale gelirken, bir iflas memurunun eşzamanlı olarak en çok 5 dosyaya bakması izni olacak. Uygun görülmesi durumunda borçluyu zorlayacak sözleşmelerin feshi gerçekleşecek, borçlu şirket sahibinin yetkileri kısıtlanacak. İşte taslak çalışmasının öne çıkan maddeleri:

İcra ve iflasa yeni düzen! TBMM’ye sunulacak!

DÜZENLEMEDE YER ALAN BAZI MADDELER

TOPLU SATIŞ

Ticari ve ekonomik bütünlüğe sahip ya da bir bütün şeklinde satıldığı durumda daha yüksek gelir elde edileceği belirlenen şirketler ayrılmayacak. Bu tür işletmelerin satışı bir bütün halinde gerçekleşecek. Satışlarda işletmenin devamlılığı ve ekonomiye olan katkısı göz önüne alınacak. Ancak, bir bütün olarak satış gerçekleşmezse, mal ve haklar ayrı ayrı satışı gerçekleşebilecek. 

KALİTELİ İCRACI

Tasla kapsamında, iflas idare memurları, bilirkişilik bölge kurulları tarafından oluşturulan iflas idare memurları listesinde bulunacak. Bu şekilde tespit edilen iflas idare memurlarından birinin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir, birinin ise hukukçu olması şartı bulunacak. Bu kişiler, Adalet Bakanlığı'nın belirlediği kurumlardan alınacak eğitimleri tamamlamış olacak.

DOSYA SINIRI

Bir iflas idare memuru, aynı anda beşten fazla dosya üzerinde çalışamayacak. İflas idare memurlarının nitelikleri, denetimi, eğitimi, eğitim verecek kurumlar ve eğitimden muaf tutulacaklar ayrıca belirlenecek. Bununla ilgili kararlar, Adalet Bakanlığı tarafından yürürlüğe alınan yönetmeliğe göre belirlenecek.

İcra ve iflasa yeni düzen! TBMM’ye sunulacak!

SÖZLEŞEMLERE FESİH HAKKI

Konkordato başvurusunun başarılı olması için, borçlunun taraf olduğu ve işletmesinin faaliyetinin devamı için gerekli olan sözleşmelerin devamına olanak sunulacak. Ancak, borçlu için aşırı külfet getiren sözleşmelerin ise komiserin uygun görüşü ve mahkemenin izniyle borçlu lehine olarak feshedilebilmesine fırsat sunulacak.

REHİNLİ MAL

Konkordato sürecinde, borçluya ait rehinli malın, kıymeti düşecek ya da muhafazası masraflı olacak ise satışına izin verilecek. Bu kapsamda rehinli alacaklının borcunun ödenmesi ve bakiye paranın konkordato havuzuna alınabilecek.

BORÇLU NELER YAPAMAYACAK?

Ayrıca, borçlu olan şirket sahipleri, mahkemenin izni dışında mühlet kararı sonrasında rehin tesis edemeyecek, kefil olamayacak, ivazsız tasarruflarda bulunamayacak, işletmeye ait hiçbir taşınmazı satamayacak. Gerçekeleşen işlemler geçersiz sayılacak. Mahkeme bu işlemlerle ilgili karar almadan önce komiserin görüşü ile alacaklılar kurulunun muvafakatini alabilecek.

İcra dosyaları 22 milyonu aştı!

Gayrimenkul sektörü için garantör önerisi!