18 / 08 / 2022

İda Dizayn Mimarlık İnşaat Gayrimenkul Ve Turizm Sanayi Ticaret Anonim Şirketi kuruldu!


İda Dizayn Mimarlık İnşaat Gayrimenkul Ve Turizm Sanayi Ticaret Anonim Şirketi bugün Sarıyer'de Güzin Kutlu tarafından kuruldu.İda Dizayn Mimarlık İnşaat Gayrimenkul Ve Turizm Sanayi Ticaret Anonim Şirketi bugün Sarıyer'de Güzin Kutlu tarafından kuruldu.

İda Dizayn Mimarlık İnşaat Gayrimenkul Ve Turizm Sanayi Ticaret Anonim Şirketi konusu:
Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır: , 1.Her türlü tasarım, inşaat, restorasyon, peyzaj taahhüt işleri; konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak. 2.Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tüneller, limanlar, iş hanları, fabrikalar, yollar, köprüler, bentler, barajlar, lojmanlar, idare binaları gibi yapılar, resmi kurum ve hizmet binaları, beton, asfalt, karayolu, liman binaları, iş hanları, ticari yapılar, atölyeler, imalathaneler ile her türlü toplu konut, Park bahçe düzenlemeleri, demir yolları, hava meydanları, istasyonlar, otogarlar, otoparklar, garajlar, çarşı mağaza, pazar işyeri, otel, motel, villa, pansiyon, tatil köyü, hastane ,tatil köyleri inşa etmek, satmak ve kiraya vermek. 3.Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek. 4.Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğalgaz, altyapı, üstyapı, dekorasyon, restorasyon, peyzaj işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek. 5.Prefabrike inşaat ve meskenler yapmak, yaptırmak ve bunları satmak, kiraya vermek. 6.Her türlü havuz inşaatı ve arıtma işlemleri yapmak. Dekorasyon işleri, tamirat ve boya işleri yapmak. Dekorasyonla ilgili spor salonlarının saha çizimi, boya, parke ve cam cila, duvar kağıdı, halıfleks, asma tavan-kartonpiyer, fayans-kalebodur, su ve elektrik tesisatı, çatı tadilat işleri yapmak. 7.Her türlü Mühendislik, mimarlık hizmetleri vermek, şehir ve imar planları hazırlamak, proje ve uygulamalarını yapmak. Konusuyla ilgili her türlü dengeleme, hesaplama, yazım ve çizim işlerinin yapımı. 8.Her türlü bina, büro, tesis ve yapılar ile peyzaj mimarisi ve çevre düzenlemesi alanında mimarlık, mühendislik, teknik müşavirlik hizmetleri olarak plan, proje, teknik hesaplar, danışmanlık, etüd, araştırma, tasarım, fizibiliteler yapmak, bununla ilgili hizmet grupları oluşturmak ve işletmek. 9.Durum (halihazır), kadastro, yeraltı maden ocakları, deniz dibi, Tünel ve baraj, yol, su, kanalizasyon, boru hattı gibi şerit haritalarının yapımı. Parselasyon planlarının yapımı.islah imar planlarının yapımı ve uygulama işlemlerinin yapımı. 10.Kiracı veya kat maliklerine, havuz, bahçe temizlik, ve kontrolü, bahçe ve çevre düzeni hizmetleri, ağaçlandırma ve çimlendirme gibi faaliyetleri sunma işlemleri her türlü tamir ve bakım hizmetleri, alışveriş hizmetleri, fatura ödeme hizmetleri ve benzeri her türlü hizmeti yapmak. Profesyonel site yönetim ve işletimi hizmetleri teknik işletme yönetimi hidrofor, havalandırma, jeneratör, asansörler alarm ısıtma, klima sıhhi tesisat gibi mekanik uygulamaların bakımı, kontrolü ve onarımı 11. Turizm ile ilgili olarak otel, motel, kamping, pansiyon, tatil köyü, dinlenme evleri, termal istasyonu, plaj, pastane, lokanta, kafeterya, çay bahçesi, kıraathaneler, nargile salonları gibi konaklama, dinlenme, gezme, eğlenme, yiyecek ve içecek yerleri, komple turistik tesisler, yüzme havuzu, hamam, sauna, turistik alanlar, otoparklar, su sporları, kış sporları, doğa sporları, dağ turizmi, kaplıca turizmi, açık ve kapalı spor salonları, gece kulübü dağ,deniz ve diğer su spor ve eğlenceleri rafting,su kayağı,yüzme ve bu alandaki diğer dağ ve su sporlarına yönelik faaliyetler ve bu faaliyetler için gerekli tesis ve işletmeleri kiralayabilir, kiraya verebilir, devir alabilir, devir edebilir, inşaa edebilir veya satın alabilir, satabilir, işletebilir. 12. Site ve benzeri toplu konut, işyeri, sosyal tesis vb kuruluşlar için kooperatif kurabilir; yönetebilir; para toplayabilir; harcayabilir. Şirket yukarıda sayılan maddelerle ilgili olarak dâhili ticaret, ithalat, ihracat, İmalat pazarlama, müşavirlik, etüt, proje araştırma teknik kontrollük, mümessillik, distribütörlük, acentelik, komisyonculuk, temsilcilik, danışmanlık, taşeronluk yapabilir. Bayilik verebilir uzun orta ve kısa vadeli her türlü iç ve dış krediler alabilir. Konusu ile ilgili resmi ve özel ihalelere iştirak edebilir Şirket uğraşı alanına giren bu işleri gerçekleştirebilmek için; A) Şirket ortak alabilir bunlarla birlikte yeni şirketler veya ortaklıklar kurabilir, teşriki mesai edebilir veya bunları iktisap edebilir yerli veya yabancı şirket ve veya hakiki şahıslarla ilgili mevzuat hükümleri dairesinde kısa veya uzun vadeli şahıslarlar ilgili mevzuat hükümleri dairesinde kısa veya ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.