İdealist GYO 2012 geçici vergi beyannamesi verildi!

 İdealist GYO 2012 geçici vergi beyannamesi verildi! İdealist GYO 2012 geçici vergi beyannamesi verildi!

İdealist Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş, geçici vergi beyannamesini yayınladı...
İdealist Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO) A.Ş. tarafından yapılan Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi açıklaması şöyle;


Mali Tablonun Hesap Dönemi : 01.01.2012-31.12.2012

Mali Tablonun Verildiği Otorite : Ümraniye Vergi Dairesi

Mali Tablonun Verilme Nedeni : Geçici Vergi Beyannamesi Eki

Mali Tablonun Verilme Tarihi : 12.02.2013


Ekteki tablo geçici vergi beyannamesi ekinde vergi dairesine sunulmuş olup sermaye piyasası mevzuatına göre düzenlenmemiştir.


Geçici vergi beyannamesi için tıklayın