İdealist GYO Genel Kurulu'nda hangi kararlar alındı

İdealist GYO Genel Kurulu'nda hangi kararlar alındı

İdealist Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO)'nun 2010 faaliyet yılı olağan Genel Kurul toplantısı 31 Mart 2011 tarihinde yapıldı. İdealist GYO, Genel Kurul'da alınan kararları ve görüşülen konuları bildirdi...İdealist GYO Genel Kurulu'nda alınan kararlar şöyle:

MADDE 1 : Toplantı divan başkanlığı için İmdat Ekşi,oy toplama memurluğu için İsmail Hakkı Ekşi,katiplik için Süleyman Ekşi aday gösterildi ve ittifakla seçilmelerine karar verildi.Toplantı tutanağının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine ittifakla karar verildi.

MADDE 2 : 2010 yılı yönetim kurulu faaliyet raporu,toplantıda hazır bulunan Denetçi Çetin Dönmez'in denetim raporu ve bağımsız dış denetim kuruluşu Mercek Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin denetim raporları okundu ve müzakere edildi.Yapılan oylama sonucunda,ittifakla kabul edildi.

MADDE 3 : 2010 yılı Bilançosu ve Gelir Tablosu okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda 2010 Yılı Bilanço ve Gelir Tablosu oybirliği ile kabul edildi.

MADDE 4 : Yönetim kurulu ve denetim kurulu üyeleri ayrı ayrı ittifakla ibra edildi.Yönetim Kurulu kendi ibralarında oy kullanmadı.

MADDE 5 : Şirketin 2010 yılı faaliyetlerinden VUK esaslarına göre herhangi bir kar elde etmemesi nedeniyle hissedarlara temettü
dağıtılmamasına ilişkin Yönetim Kurulu Kararı okundu.müzakere edildi ve 292.856,01 TL'olan 2010 yılı mali zararın geçmiş yıl zararları hesabında bırakılmasına,ittifakla karar verildi.

MADDE 6 : A ) Şirketin yönetim kurulu üyeliklerine, 3 yıl süreyle görev yapmak üzere ;
1. Küçük Çamlıca Mah.Başak Çıkmazı No:10E/1 adresinde mukim,38183021130 T.C.Kimlik No'lu İbrahim Ekşi

2. Küçük Çamlıca Mah.Başak Çıkmazı No:10A/1 adresinde mukim,38186021076 T.C.Kimlik No'lu İmdat Ekşi

3. Küçük Çamlıca Mah.Başak Çıkmazı No:10B/1 adresinde mukim,38165021714 T.C.Kimlik No'lu Süleyman Ekşi

4. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak, Esenevler Mah.Bala Sok.No:1/11 Ümraniye/İstanbul adresinde mukim, 24388759398
T.C.Kimlik No'lu Ferit Yağan 

5. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak, Koşuyolu Mah.Koşuyolu Cad.No:154 D:21 Kadiköy/İstanbul adresinde mukim, 22367159016 T.C.Kimlik No'lu Uğur Özdemir'in  seçilmelerine,kendilerine herhangi bir ücret ve huzur hakkı ödenmemelerine,ve bu sürenin sonunda herhangi bir nedenle Genel Kurul'un gecikmesi halinde Genel Kurul toplanıp yeni üyelerin seçimine kadar mevcut üyelerin görev ve yetkilerinin devamına ittifakla karar verildi.

B ) Şirket Yönetim Kurulu tarafından Eski Denetçi Çetin Dönmez'in yerine 3 yıl süreyle Denetçilik görevini yapmak ve kendisine herhangi bir ücret ödenmemek üzere  Aşağı Dudulu Necip Fazıl Mah.Aysun Sok.No:14 D:3 adresinde mukim 36676555452 T.C.Kimlik No'lu SMMM Ali Hastürk,Genel Kurul onayına sunuldu ve uygunluğu ittifakla kabul edildi.

MADDE 7 : Yönetim Kurulu tarafından 1 yıl süre ile bağımsız dış denetim için seçilen Mercek Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.,Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasası Bağımsız Dış Denetleme hakkında yönetmelik uyarınca Genel Kurul'un onayına sunuldu ve uygunluğuna ittifakla karar verildi.

MADDE 8 : Yönetim Kurulu tarafından Bizim Menkul Değerler A.Ş.ile imzalanan MKK ( Merkezi Kayıt Kuruluşu ) nezdinde temsilci aracı kuruluş sözleşmesi Genel Kurul'un onayına sunuldu ve uygunluğuna ittifakla karar verildi.

MADDE 9 : Dilekler bölümünde başka söz alan olmadığından toplantıya komiser tarafından son verildi.

Nagihan Arat/Emlakkulisi.com