İfraz dosyasında olması gerekenler!

İfraz dosyasında olması gerekenler! İfraz dosyasında olması gerekenler!

İfraz ile tapu kütüğünde tek parsel olarak kayıtlı bulunan bir taşınmaz malın düzenlenen haritalara göre birden çok parçaya ayrılmasına deniyor. Peki, İfraz dosyasında olması gerekenler neler?


İfraz kelime manası olarak Ayırma anlamına geliyor.  (ifraz) tapu kütüğünde tek parsel olarak kayıtlı bulunan bir taşınmaz malın düzenlenen haritalara göre birden çok parçaya ayrılarak tapu kütüğüne tescil edilmesi işlemi olarak ifade ediliyor. 


İfraz işlemini yaptırmak için Harita Mühendislik firamasıyla anlaşma sağlamanız gerekiyor. Anlaşmayı sağladıktan sonra noterden tüm malikler Harita Mühendisi adına ifraz işlemlerini yapabilir diye vekalet çıkarmanız önem teşkil ediyor. 


İfraz işlemi yapılırken, imar planlarına uygun şekilde parselasyon haritaları hazırlanıyor ve imar kanunun 15 maddesine göre kamuya terk edilen alanlar bu haritalarda belirleniyor. 


İfraz işlemi öncelikle taşınmazın değerini arttırmak için yapılıyor.  Daha çabuk satılmasını sağlamak için yapılabiliyor.  Hazırlanan imar planının kolay uygulanmasını temin için yapılması gerekli oluyor. 


İmar kanunun 16. maddesi “ Belediye ve mücavir alan hudutları içindeki taşınmazların resen veya müracaat üzerine tevhid veya ifrazı, bunlar üzerinde irtifak hakkı tesisi veya bu hakların terkini, bu kanun ve yönetmelik hükümlerine uygunluğu belediye encümenleri veya il idare kurullarınca onaylanır.” Demektedir.


İfraz Dosyasında Bulunması gerekenler;  

1-İçindekiler

2-Değişiklik haritaları yapım ve kontrol bilgileri form

3-Vekaletname veya sözleşme

4-Tapu senedi veya tapu kaydı (son 6 ay içinde alınmış)

5-Kadastral plan örneği

6-Değişiklik tasarımı

7-Pafta durumu

8-Ölçü krokisi

9-Alan hesapları

10-CD

11-Onaylı plan örneği ve plan hükümleri (imar uygulama dosyasında)

12- Tescil Beyannamesi


Arsa ifraz masrafları!Öznur YASLI/Emlakkulisi.com