İfraz işlemleri nasıl yapılır?

İfraz işlemleri nasıl yapılır? İfraz işlemleri nasıl yapılır?

Tapu kütüğünde yapılabilen değişiklerden biri olan ifraz işlemleri nasıl yapılır? Detayları için haberimizi inceleyebilirsiniz...İfraz işlemleri nasıl yapılır?

İfraz işlemleri, tek bir parsel halinde tapuya kayıtlı olan gayrimenkullerin, birden fazla parsel şeklinde ayrılmasını ifade ediyor. Peki "İfraz işlemleri nasıl yapılır?" diye soruyorsanız hemen yanıtlayalım.


İfraz işlemleri nasıl yapılır?

İfrazın gerçekleşebilmesi için bağlı olunan belediyeye gerekli evraklarla başvurulması ve gerekli harcın ödenmesi gerekiyor. İfraz işlemine konu olan gayrimenkullerin üzerinde rehin, irtifak hakkı veya şerh varsa muvafakatlarının hak sahipleri tarafından alınması gerekiyor. 


İfraz harcı ifraz olan parselin ifraz olmadan önceki değeri üzerinden hesaplanıyor. İfraz işleminin yapıldığı gayrimenkullerin ilgili belediye tarafından bildirilen emlak beyan değerinden az olmaması şartıyla, beyan edilecek değerleri üzerinden binde 9.9 oranında tapu harcı tahsil ediliyor.


İfraz işlemi için gerekenler..

- Ayırma için serbest mühendislerce düzenlenmiş ve uygunluğu kadastro müdürlüğünce kontrol edilerek onaylanmış ve bir üst yazıya bağlanmış üç takım dosya içinde değişiklik beyannamesi, kontrol raporu ve eki belgeler,

- Ayrılması istenen taşınmaz malın sahibine ait veya yetkili temsilcilerinin nüfus cüzdanı veya pasaportu ve temsil belgesi,

- İstendiği takdirde tapu senetlerine yapıştırılmak üzere  taşınmaz mal sahibinin son altı ay içinde çekilmiş 6 x 4 cm büyüklüğünde vesikalık fotoğrafı,

- Taşınmazın bulunduğu yere göre Belediye Encümeni veya İl İdare Kurulunun olumlu kararı.

- İfraz işleminin yapıldığu gayrimenkulün niteliği eğer bina ise deprem sigortası DASK'ın da olması talep ediliyor.Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com