İhba Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

İhba Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

İhba Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi 6 Şubat 2015 'te, 1 milyon TL sermaye ile Bakırköy'de, İhsan Kırıt, Ömer Bahadır Gürel ortaklığında kuruldu.


İhba Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi 1 milyon TL sermaye ile, 6 Şubat 2015'te, İhsan Kırıt, Ömer Bahadır Gürel ortaklığında kuruldu.


İhba Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi iş konusu;TURİZM            :   A-    Turizme yönelik otel, motel, bar,pansiyon, kamping, tatil köyleri, apart oteller, yeme içme tesisleri, yaz ve kış sporları için tesisler inşa etmek, eğlence yerleri kurmak, işletmek, işletmeye vermek, bu yerleri satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek. B-    Yurtiçinde ve yurt dışında turistik amaçlı geziler ve turlar düzenlemek. Yerli ve yabancı turistlerin yurt içinde ve yurt dışında konaklama, seyahat taşıma, rehberlik hizmetlerini yürütmek. C-    Her türlü tur operatörlüğü, seyahat acenteleri kurmak, kurulmuş olanlara ortak olmak. D-    Uçak, otobüs, gemi gibi tüm ulaşım araçları için her türlü bileti satmak ve bu maksatla bilet satış yerleri açmak. E-    Ticari amaçlı her türlü motorlu araç kiralama hizmetleri verebilir. F-    Her türlü gemi ve yat işletmeciliği yapmak, gemi ve yat kiralamak, kiraya vermek, satın almak, satmak, ithalat ve ihracatını yapmak.   G-    Her türlü hava, deniz, kara vasıtaları ile şehir içi, şehirler arası ve uluslar arası yolcu taşımacılığı yapmak. H-    Öğrenci ve personel taşımacılığı yapmak. İ-     Metal, ahşap, cam, seramik, porselen, taş, mum, plastik, kağıt, polyester, bez ve deriden mamul olmak üzere her türlü turistik ve hediyelik eşya imalatı, alım satımı, ithalatı ve ihracatını yapmak. J-     Her türlü eski ve antika eşyalar, el sanatları eserleri, heykeller, tablolar, hat sanatı ile ilgili yapıtlar, el yazması eserlerin müzayedesi, dekorasyonu alım ve satımı ile ihracat ve ithalatını yapmak. BOYAHANE, ELBİSE TEMİZLEYİCİLERİ VE ÇAMAŞIRHANELER A-    Her nevi tekstil ve tekstil ürünleri ile deri ürünleri, her nevi kumaş örme iplik elyaf her türlü iç ve dış giyim mamul ve ham maddelerinin boyanması, yıkanması ve baskı işlemlerinin yapılması ve fason işçiliğinin dışarıya yaptırılması. B-    Her türlü elbise, çamaşır, perde, halı, çarşaf, yorgan, masa örtüsü ve tekstil ürünlerinin kuru temizleme, yıkama, taşlama, boyama, ütüleme ve kolalanmasını yapmak C-    Her cins giyim eşyalarına ait yakaların pres, ütü işçiliğini yapmak, yaptırmak, fason ütüsünü yapmak, bunlara ait elyaf ve tamamlayıcı maddelerin kesimini, kalıplarını ve pres işlerini yapmak D-    Her türlü kuru temizleme, her nevi ütü ve paketleme işleri yapmak. E-    Her türlü boya, apre, kasarlama, ütü, emprime tesislerinin kurulması ve işletilmesi. F-    Her türlü giyim eşyasının ilik, düğme işini yapmak ve yaptırmak. G-    Kuru temizleme ve yıkama işlerinin yapılabilmesi için kuru temizleme ve yıkama fabrikaları kurulması, kurdurulması, montajının yaptırılması. OTOMOTİV                   : A-    Her türlü motorlu taşıt ticareti, ithalat ve ihracatını yapmak. B-    Şirket otomotiv sanayi ile ilgili olarak, otobüs, minibüs, midibüs, kamyon, kamyonet, traktör, taksi, motorsiklet, bisiklet, trayler ve bunlara benzer motorlu ve motorsuz kara, hava, deniz taşıtlarının, grayder, silindir v.b. ağır iş vesanayi makinelerinin, yükleme, boşaltma iş makinelerinin yurt içinde ve yurt dışında imalatını ve ticaretini yapmak, acente, bayilik ve mümessilliğini almak, ithalat, ihracat toptan ve perakende ticaretini yapmak. C-    Motorlu kara nakil vasıtalarının iç ve dış lastikleri, jantların alım satım, ithalat ve ihracatını yapmak. D-    Yurt içinde ve yurt dışında kurulu bulunan kara, hava ve deniz vasıtalarına ait iç ve dış lastik fabrikalarının bayilik, mümessilliklerini almak ve servislerini açmak, işletmek. E-    Oto galerileri açmak, işletmek veya işlettirmek. F-    Her türlü motorlu kara ve deniz vasıtalarının Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık artırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile yapılacak ihalelere katılmak. YÖNETİM A-    Alış veriş merkezlerinin, konut sitelerinin, işyeri sitelerinin, yönetimini yapmak. Konusu ile ilgili danışmanlık hizmetleri vermek ve almak. Yukarıda sayılan amaç ve konuları gerçekleştirmek için, Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde,resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile açılan ihalelere katılmak. Her türlü, tanıtım ve promosyon hizmetleri yapmak. Ticaretini yaptığı mamuller için toptan ve perakende satış mağazaları, özel antrepolar ve soğuk hava depoları açmak, işletmek, kiralamak veya kiraya vermek. Konusu ile ilgili yerli ve yabancı firmalardan acentelik, mümessillik, bayilik deruhte etmek, aynı maksatla acentelik mümessillik ve bayilikler vermek. Konuları ile ilgili yerli ve yabancı firmalarla ortaklıklar, teknolojik transferleri yapmak. Konusu ile ilgili sahalarda yurt içi ve yurt dışında, her türlü ticari, sınai imtiyazlar, telif ve patent hakları, alameti farikalar ve diğer maddi ve fikri haklar almak, vermek. Çalışma konuları ile ilgili menkul ve gayri menkul mallar (gemi dahil) satın almak, ferağ etmek, kısmen veya tamamen kiraya vermek veya kiralamak, ayrıca irtifak, intifa sükna hakları ile ilgili medeni kanun hükümleri gereğince ayni veya gayri maddi haklarla ile ilgili her türlü iltizamı ve tasarrufi işlemleri yapmak, gayri menkul mallar üzerinde mükellefiyetli veya mükellefiyetsiz tasarruflarda bulunmak, ipotek almak veya vermek, leyh ve aleyhine ayni ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler


İhba Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi adres: Bakırköy, Zeytinlik Mahallesi, Fişekhane Caddesi 22/1