İhlas Gayrimenkul 2017 Olağan Genel Kurul Toplantısı 21 Nisan'da!

İhlas Gayrimenkul 2017 Olağan Genel Kurul Toplantısı 21 Nisan'da!İhlas Gayrimenkul Proje Geliştirme'nin 2017 Olağan Genel Kurul Toplantısı 21 Nisan 2018 tarihinde yapılacak. 


İhlas Gayrimenkul Proje Geliştirme, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) 2017 hesap dönemi genel kurulu hakkında açıklama yaptı. 

İhlas Gayrimenkul Proje Geliştirme'nin 2017 yılı ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 21 Nisan 2018 günü saat 10:00 da, gündem maddesindeki konuların görüşülüp karara bağlanması için Bahçelievler'de yapılmasına karar verildi. 

İhlas Gayrimenkul'ün KAP açıklaması:
Yönetim Kurulumuzun bugün (28.03.2018) yapılan toplantısında;

a- Şirketimizin 2017 yılı ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 21.04.2018 günü saat 10:00 da, ekli gündem maddesindeki konuların görüşülüp karara bağlanması için 29 Ekim Caddesi No: 11 Yenibosna-Bahçelievler/İstanbul'daki şirket merkezinde yapılmasına,

b- Toplantıya davetin T.T.K. 414. Madde hükümlerine uyularak yapılmasına,

c- T.C. İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'ne; müracaat edilerek Bakanlık temsilcisi talep edilmesine,

Karar verilmiştir.

Genel Kurul bilgilendirme dokümanları ekte ve şirketimizin www.ihlasgayrimenkul.com web sayfasında pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.

Dosya için tıklayın