05 / 12 / 2022

İklim değişikliği başmüzakerecisi Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar oldu!

İklim değişikliği başmüzakerecisi Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar oldu!

İklim Değişikliği ve Hava Yönetimi Koordinasyon Kurulu, 9 Nisan 2015 tarihinde, Çevre ve Şehircilik Bakanı Sayın İdris Güllüce başkanlığında toplandı.Dışişleri Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Avrupa Birliği Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı gibi Kurul üyesi kurumlarca üst düzey katılım sağlanan toplantıda, Bakanlığımız Müsteşar Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar ülkemizin iklim değişikliği başmüzakerecisi seçildi.


Türkiye’yi temsilen iklim değişikliği başmüzakerecisinin belirlenmesi, uluslararası iklim değişikliği müzakereleri bakımından kritik öneme sahip bu dönemde, ülkemiz açısından oldukça önemli bir gelişme oldu.2015 yılı sonunda Paris’te kabul edilmesi beklenen yeni iklim anlaşması ile 2020 sonrası iklim rejiminin yeniden şekilleneceği bu dönemde, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Sözleşmesine taraf olan 30 kadar ülke müzakerelerini, ulusal çıkar ve önceliklerini dikkate alarak bir başmüzakereci ile etkin biçimde sürdürüyor.


Bundan sonraki süreçte başmüzakereci Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar öncülüğünde yürüteceği müzakereler ile ülkemiz de, milli menfaatlerini gözeterek iklim değişikliğiyle küresel mücadeleye ve yeni iklim anlaşmasına azami katkı sağlayacak.İklim değişikliği ile etkin mücadele etmemiz için ihtiyaç duyduğumuz finans, teknoloji transferi ve kapasite geliştirme desteklerinden faydalanma çabalarına devam edecek.

Ülkemizin iklim değişikliği ile mücadele politikaları, ulusal ve uluslararası platformlarda aktarılarak mücadele kararlılığımız sergilenecek.


PROF. DR. MEHMET EMİN BİRPINAR’IN ÖZGEÇMİŞİ

Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar 1966 yılında Konya’da doğdu. 1988 yılında İstanbul Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. Yüksek lisans ve doktora eğitimini de Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalında tamamladı.


1991 yılında İtalya Perugia Üniversitesi’nde Su Kaynakları; 1994 yılında ise Hollanda Delft Teknik Üniversitesi’nde Hidroloji alanında yüksek lisans derecesi elde etti. 2009 yılında Profesör unvanını alan Prof. Dr. Birpınar, halen Yıldız Teknik Üniversitesi’nde öğretim üyesidir.


Prof. Dr. Birpınar 2013 yılında Çevre ve Şehircilik Bakanlığında Müsteşar Yardımcısı olarak atandı. Bu görevden önce 2011-2012 yılları arasında İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürü; 2003-2011 yılları arasında İstanbul Çevre ve Orman İl Müdürü olarak görev yaptı.


Kısa adı Barselona Sözleşmesi olan Akdeniz’in Kirliliğe Karşı Korunması Sözleşmesi’nin 2013 yılı Aralık ayında İstanbul’da gerçekleştirilen 18. Taraflar Toplantısında 2014-2016 dönemi için Büro Başkanı seçildi.

9 Nisan 2015 tarihinde Prof. Dr. Birpınar ayrıca, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi uyarınca gerçekleştirilen uluslararası iklim değişikliği müzakerelerinde Türkiye’yi temsil etmek üzere başmüzakereci olarak görevlendirildi.


Su Mühendisliği Araştırma ve Geliştirme Merkezi (WERDEC), Uluslararası Su Mühendisliği ve Araştırma Derneği (IAHR), İnşaat Mühendisleri Amerikan Cemiyeti’nin (ASCE) kurucu üyesi olan Prof. Dr. Birpınar, çeşitli dernek ve vakıflarda yönetim kurulu üyesidir. Bilimsel dergilerde, ulusal ya da uluslararası kongrelerde, yüzden fazla makale, bildiri vs. yayınlamış olup, çeşitli gazetelerde köşe yazarlığı da yapmaktadır.
Geri Dön