İliya Gayrimenkul İnşaat Ticaret Limited Şirketi kuruldu!


İliya Gayrimenkul İnşaat Ticaret Limited Şirketi Kadıköy'de Seyedarash Aghılı tarafından kuruldu.İliya Gayrimenkul İnşaat Ticaret Limited Şirketi Kadıköy'de Seyedarash Aghılı tarafından kuruldu.

İliya Gayrimenkul İnşaat Ticaret Limited Şirketi konusu:
Her türlü gayrimenkul almak, satmak ve komisyonculuğunu yapmak. Yabancıların mal edinme yasalarından faydalanarak edinecekleri gayri menkuller üzerinde gerekli araştırmalar yapmak ve bunları satın almaları sonucunda gerekli ve kamu kurum ve kuruluşlarındaki işlemleri takip etmek. Her türlü arazi,arsa,daire,ev,dükkan,işyeri ve diğer emlak alımı, satımı ve kiralanmasına aracılık etmek. Emlak konusu ile ilgili hizmetlerde bulunmak ve sözleşmeler düzenlemek. Her nevi gayrimenkul malların şirket veya başkası namına alımı, satımı, pazarlamasını yapmak. Komisyon mukabilinde yurt içinde ve yurt dışında her nevi gayrimenkul alımı, satımı, pazarlamasını yapmak. Her türlü emlak, her türlü gayrimenkul ve özellikle siteler, plazalar, marketler, depolar, soğuk hava depoları, villa tatil köyleri, devre mülk, apart otel, motel, kamping gibi turistik tesisler, organize sanayi bölgeleri, spor kompleksleri, mesken, ev, apartman, işyeri, arsa, arazi gibi gayrimenkulleri almak, satmak, satın almak, kiralamak, kiraya vermek; bahçe, tarla ve arsalar üzerinde parselasyon ve imar durumlarını çıkarmak, gerektiğinde projelendirmek. Gayrimenkuller üzerine irtifak, intifa, sükna, kat mülkiyeti, kat irtifakı, şufa hakları ve vefa hakları, gayrimenkul mükellefiyeti tesis etmek. İnşaat taahhüt ve müteahhitlik işleri yapmak, resmi ve özel inşaatlar yapmak. Kat karşılığı mesken ve işyerleri inşaatları yapmak, sözleşmeler yapmak, bu mesken ve işyerlerinin tadilat ve montaj işleri, peyzaj ve çevre düzenlemelerini yapmak. Şirketin amaç ve konularının gerçekleştirilmesi için iç ve dış piyasalarda uzun, orta ve kısa vadeli istikrazlar akdedilmesi, teşvik tedbirlerinden yararlanılması, krediler alınması ve ödenmesi, kredi anlaşmaları akdedilmesi, bu anlaşmalara borçlu ve/veya müşterek borçlu, kefil ve/veya müteselsil kefil olunması, hakiki ve hükmi şahıslarla konu ile ilgili ortaklıklar yapılması, Şirkette çalışacaklar için sosyal tesisler kurulması, lojmanlar, idare binaları kurulması ve işletilmesi, Konu ile ilgili marka, ihtira beratı, ustalık (know how) ve diğer sinai haklan iktisap edilmesi, lisans anlaşmaları yapılması, bunların devir ve ferağ edilmesi,

Adres: Acıbadem Mah.Acıbadem Cad. Nasıroglu Apt.No:130/2 Kadıköy