İller Bankası'ndan İstanbul ve Ankara'ya yeni proje!

İller Bankası'ndan İstanbul ve Ankara'ya yeni proje! İller Bankası'ndan İstanbul ve Ankara'ya yeni proje!

İller Bankası İstanbul Tuzla Merkez Mahallesi ve Ankara Yenimahalle Orman Çiftliği Mahallesi'nde yer alan toplam 108 bin 744 metrekarelik iki arsayı satışa çıkardı...


İller Bankası İstanbul Tuzla Merkez Mahallesi ve  Ankara  Yenimahalle Orman Çiftliği Mahallesi'nde yer alan iki adet arsayı "arsa satışı karşılığı gelir paylaşımı işi" kapsamında satışa çıkardı. Arsaların ihaleleri iki ayrı günde yapılacak. Yeni inşa edilecek projeler karma konseptte tasarlanacak. 

1- İstanbul Tuzla'da 48 bin 812 metrekarelik arsa

İstanbul Tuzla Merkez Mahallesi 7 pafta 1009 parsel, 8 pafta 1010, 1022, 3059, 3234 parsellerin arsa satışı karşılığı gelir paylaşımı işi ihalesi, yapım işi olması ve bu iş için bütçeye ödenek konması nedeniyle 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4734 sayılı Kamu Kanunu'na tabi olmayıp İller Bankası Anonim Şirketi Satış, Kiraya Verme, Kat Karşılıüı ve Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İhale Yönetmeliği'ne uygun olarak ve bu yönetmelikte yer alan arsa satışı karşılığı gelir paylaşımı usulüyle açık ihale (kapalı zarf teklif alma ve pazarlık-açık artırma) şeklinde ve iki oturum haline yapılacak.

İstanbul Tuzla'dai arsanın ihalesi 25 Nisan 2019 tarihinde saat 14:30 tarihinde saat 14:30'da yapılacak. 

Arsa bilgisi:
-Ticaret+turizm+konut alanı toplam 37 bin 78 metrekare büyüklüğe sahip. Emsal: 1,00, Yençok:Zemin+3 kat.
-Dini tesis alanı 2 bin 562 metrekare büyüklüğe sahip. 
-Trafo için 158 metrekare ayrıldı.
-Park alanı 4 bin 14 metrekare büyüklüğe sahip. 
- Toplam 48 bin 812 metrekare.

2- Ankara Yenimahalle'de 59 bin 932 metrekarelik arsa

Ankara Yenimahalle Orman Çiftliği Mahallesi 13248 ada 18 parselin arsa satışı karşılığı gelir paylaşım işi ihalesi, yapım işi olması ve bu iş için bütçeye ödenek konması nedeniyle 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4734 sayılı Kamu Kanunu'na tabi olmayıp İller Bankası Anonim Şirketi Satış, Kiraya Verme, Kat Karşılıüı ve Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İhale Yönetmeliği'ne uygun olarak ve bu yönetmelikte yer alan arsa satışı karşılığı gelir paylaşımı usulüyle açık ihale (kapalı zarf teklif alma ve pazarlık-açık artırma) şeklinde ve iki oturum haline yapılacak.

Ankara Yenimahalle'de 59 bin 932 metrekarelik arsa ihalesinin ilk oturumu 26 Nisan 2019 tarihinde saat 14:30'da yapılacak.

Arsa bilgisi:
-Konut alanı 40 bin 881 metrekare büyüklüğe sahip. Emsal: 1,25, Yençok:Zemin+5 kat.
-Aile sağlığı merkezinin alanı 2 bin 584 metrekare.
-Dini tesis alanının büyüklüğü 3 bin 330 metrekare.
-Eğitim tesis alanı 7 bin 500 metrekare büyüklüğe sahip.
-Park alanı 5 bin 637 metrekare.
-Toplam 59 bin 932 metrekare.

 

Esra Nur AÇKI/Emlakkulisi.com