İmar affına girmeyen bölgeler!

İmar affına girmeyen bölgeler!İmar affı kapsamında alınabilen Yapı Kayıt Belgesi 31 Aralık 2017 tarihinden önce yapılmış yapılar için veriliyor. Peki, imar affına girmeyen bölgeler hangileridir?


Yapı Kayıt Belgesi 31 Aralık 2017 tarihinden önce yapılmış yapılar için veriliyor. İmar affı başvuruları e-devlet üzerinden 31 Ekim 2018 tarihine kadar yapılabiliyor. 

Müracaatın e-Devlet üzerinden yapılması durumunda, Yapı Kayıt Belgesi formunun eksiksiz olarak doldurulmasından ve Yapı Kayıt Belgesi bedelinin yatırılmasından sonra, Yapı Kayıt Sistemi tarafından oluşturulan Yapı Kayıt Belgesi talepte bulunan yapı sahibince e-Devlet üzerinden alınıyor. Bu belge yapı yıkılana kadar geçerli oluyor. 

Kanunen bazı bölgeler imar affı kapsamı dışında tutuluyor. İmar affına girmeyen bölgeler hangileridir?

İstanbul Boğazı ile Unkapanı’ndan girip Süleymaniye Camisi’ni çevreleyen alandan Sultanahmet Meydanı ve Topkapı Sarayını içine alan 308 hektarlık Tarihi Yarımada ve Çanakkale Savaşlarının yapıldığı Seddülbahir Alçıtepe’yi içine alan bölgedeki yapılar yararlanamıyor. Yapı kayıt belgesi düzenlenemeyecek yapılar Tebliğ'te şu şekilde açıklanıyor:

(1) Yapı Kayıt Belgesi;

a) 18/11/1983 tarihli ve 2960 sayılı Boğaziçi Kanununda tanımlanan Boğaziçi sahil şeridi ve öngörünüm bölgesi içinde, 3194 sayılı Kanunun geçici 16 ncı maddesi uyarınca adı geçen Kanuna eklenmiş olan kroki ile listede sınır ve koordinatları gösterilen alanda,

b) İstanbul tarihi yarımada içinde 3194 sayılı Kanunun geçici 16 ncı maddesi uyarınca adı geçen Kanuna eklenmiş olan kroki ile listede sınır ve koordinatları gösterilen alanlarda,

c) 19/5/2014 tarihli ve 6546 sayılı Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı Kurulması Hakkında Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde belirlenmiş Tarihi Alanda,

ç) Üçüncü kişilere ait özel mülkiyete konu taşınmazlar üzerinde,

d) Kesinleşmiş planlar neticesinde sosyal donatı alanı olarak belirlenmiş ve Maliye Bakanlığınca aynı amaçla değerlendirilmek üzere ilgili kurumlara tahsis edilmiş Hazineye ait taşınmazlar üzerinde, bulunan yapılar hakkında Yapı Kayıt Belgesi düzenlenemez.

(2) Yapı Kayıt Belgesi düzenlenemeyecek yapılar için bu belgenin düzenlendiğinin tespit edilmesi durumunda, Yapı Kayıt Belgesi iptal edilir, bu belgenin sağlamış olduğu haklar geri alınır, Yapı Kayıt Belgesi bedeli olarak yatırılmış olan bedel iade edilmez ve belge düzenlenmesi safhasında yalan ve yanlış beyanda bulunulan müracaat sahibi hakkında 10 uncu maddenin ikinci fıkrası uyarınca suç duyurusunda bulunulur.

İmar barışı uygulamasında merak edilen 17 soru!

Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com