Çukurova Balkon

Askeri yasak bölgeler ve güvenlik bölgeleri yönetmelik değişikliği!

Askeri yasak bölgeler ve güvenlik bölgeleri yönetmelik değişikliği! Askeri yasak bölgeler ve güvenlik bölgeleri yönetmelik değişikliği!

Askerî Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 19 Aralık 2014 tarihinde 29210 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı. İşte, Askeri yasak bölgeler ve güvenlik bölgeleri yönetmeliğinde yapılan değişiklikler...


Kartal'ın hemen teslim en cazip sitesinde! 65 metrekare 299 bin TL!


Askeri yasak bölgeler ve güvenlik bölgeleri yönetmelik değişikliği!

Askerî Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 19 Aralık 2014 tarihinde 29210 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı. 


Askeri yasak bölge, yurt savunması bakımından hayati önem taşıyan askeri tesis ve bölgelerin çevresinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen sınırlar içerisinde kalan bölgeyi ifade ediyor.


Güvenlik Bölgeleri; Kamu ve özel kuruluşlara ait stratejik değeri haiz her türlü yer ve tesislerin dış sınırlarından itbaren en fazla dörtyüz metreye kadar geçen noktaların birleştirilmesiyle tesbit edilen alanlardır. 


Daimi Askeri Güvenlik Bölgeleri: Birinci derece kara ve deniz yasak bölgesi olarak ilan edilmeyen silahlı kuvetlere ait kışla, kıta, karargah, kurum ve ordugah ve tesisler ile sualtı ve suüstü tesislerinin her türlü patlayıcı, yanıcı, akaryakıt ve gizlik dereceli madelerin konmasına tahsis edilmiş sabit ve seyar depo ve cephaneliklerle, bu gibi madeleri dolduran, boşaltan tesisler ve atış poligonlarının çevresinde; bu yerlerin dış sınırlarından itbaren en fazla dörtyüz metreye kadar geçen noktaların birleştirilmesi le tesbit edilen alanlar 


YÖNETMELİK


Karar Sayısı : 2014/6845

Ekli “Askerî Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in yürürlüğe konulması; İçişleri Bakanlığının 22/5/2014 tarihli ve 1417 sayılı yazısı üzerine, 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanununun 33 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 30/9/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.


Yönetmelik eki için tıklayın


Askeri yasak bölge nedir?