İmar barışında hazineye ait arsa üzerindeki yapıların durumu!

İmar barışında hazineye ait arsa üzerindeki yapıların durumu! İmar barışında hazineye ait arsa üzerindeki yapıların durumu!

Hazineye ve belediyeye ait taşınmazlar üzerindeki yapılar için imar barışına başvurulabilir mi? İmar barışında hazineye ait arsa üzerindeki yapıların durumu nedir?Hazineye ve belediyeye ait taşınmazlar üzerindeki yapılar için imar barışına başvurularak yapı kayıt belgesi alınabiliyor. Ancak bu yapılarda belgenin düzenlenemeyeceği bazı özel durumlar olabiliyor. 

İmar barışında hazineye ait arsa üzerindeki yapıların durumu 5 soruda şu şekilde özetleniyor:

1-) Hazine taşınmazı üzerine yapılmış olan yapılar İmar Barışından faydalanabilecek mi?

Hazine taşınmazının sosyal donatı için tahsisli olması hali hariç olmak üzere bu yapılar da İmar Barışından faydalanabilecek.

2-) Hazine adına kayıtlı 2B kapsamındaki taşınmaz üzerine yapılan yapı için de Yapı Kayıt Belgesi alınabilecek mi?

Evet, 2B kapsamında olması Yapı Kayıt Belgesi alınmasına engel teşkil etmemektedir.

3-) İmar Barışı kapsamında Hazine taşınmazını satın almak için ne yapmak gerekiyor?

Öncelikle hazine taşınmazı üzerinde bulunan yapı için Yapı Kayıt Belgesi alınmalıdır. Daha sonra satışı mümkün olan taşınmazlar talep üzerine rayiç değer üzerinden Bakanlığımızca hak sahiplerine satılacaktır.

4-) Devletin hüküm ve tasarrufu altında olan alanlarda (sit alanı, kıyı kenarın deniz tarafında kalan yerler) Yapı Kayıt Belgesi için başvuruyu Bakanlık mı yoksa kullanan mı yapacak. Yapı Kayıt Belgesi alındıktan sonra ecri misil alınmaya devam edilecek mi?

Bu alanı kullanan müracaatta bulunacak. Mevcut m² üzerinden ecri misil alınmaya devam edilecek.

5-) Hazine taşınmazı üzerine yapılmış olan yapılar İmar Barışından faydalanabilecek mi?

Hazine taşınmazının sosyal donatı için tahsisli olması hali hariç olmak üzere, Hazine taşınmazı üzerine yapılmış olan yapılar da İmar Barışından faydalanabilecek.


Yapı kayıt belgesi düzenlenemeyecek yapılar!


Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com