24 / 05 / 2022

İMSAD çelik yapının yüzde 4 büyümesini bekliyor!

İMSAD çelik yapının yüzde 4 büyümesini bekliyor!

Havaalanı, alışveriş merkezleri ve spor tesis alanlarda uygulamaları görülen çelik yapının son dönemde artışa dikkat çeken İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (İMSAD) Türkiye'de küresel rekabet için uygun olduğunu açıkladı.2014'te çelik yapı ihracatı 1.5 milyar dolara ulaştı Sektör büyüklüğüne yönelik de değerlendirmede bulunan Fethi Hinginar, Türkiye'nin 2014'te çelik yapı elemanları ve çelik yapı ihracatının 1.5 milyar dolara ulaştığını iletti. Söz konusu dönemde yapılar için 1.3 milyon tonu yapısal çelik olmak üzere, 2 milyon ton çelik işlendiğini hatırlatan Hinginar, "İç piyasada ise 1.4 milyon ton çelik tüketüdi. Yurtiçinde kullanılan çeliğin yaklaşık değeri 3 milyar dolara ulaştı. 

Sektörün ciro büyüklüğünün 15.6 milyar dolara çıkmasının yanı sıra çelik konstrüksiyon imalatının istihdam açısından büyüklüğü de yaklaşık 30 bin kişiye yükseldi" diye konuştu. Türkiye'deki yapıların yaklaşık yüzde 6'smın çelik yapılardan oluştuğu bilgisini veren Fethi Hinginar, kullanım alanı itibarıyla tercih sıralamasında endüstriyel yapıların başta geldiğini iletti. Hinginar, "Yıllık yaklaşık 3 milyon metrekare hafif çelik yapı inşa etme kapasitesi bulunan Türkiye'de, hafif çelik yapılarla ilgili yönetmeliğin bulunmaması sektör açısından boşluk oluşturuyor" dedi. Türkiye'deki çelik yapı yönetmeliği eksikliğinin yanı sıra 'Deprem Yönetmeliği'nde, de çelik yapıların yer almadığını vurgulayan Hinginar, tasarımdan denetim aşamasına kadar olan süreci kapsayacak çelik yapı ve hafif çelik yapı yönetmeliklerinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanmasını beklediklerini dile getirdi. Çelik yapı ve yapısal çeliğin, inşaat ve inşaat malzemeleri pazarı içinde önemini koruyan bir sektör olduğuna dikkat çeken Fethi Hinginar, inşaat maliyetinin yüzde 25'inin mamul çelik malzemelerinden oluştuğunu dile getirdi. Hinginar, Türkiye'de konut ihtiyacının artmasıyla çelik yapı sektörünün de olumlu yönde etkilendiğini ifade etti. Bu yıl çelik yapı pazarında, yaklaşık yüzde 4 büyüme öngörüldüğünü kaydeden Hinginar, aynı büyüme oranının inşaat malzemeleri pazarında da beklendiğini ve büyüme ile beraber, ihracatın da artacağını bildirdi. 


"Ulusal Bina Yönetmeliği güvenli yapıya odaklandı" 

Türkiye'de 'standart-yönetmelik' uygulamasını değiştirmek amacıyla 'Ulusal Bina Yönetmeliği Platformu'nu kurduklarını açıklayan Fethi Hinginar, söz konusu sistemle kamu yönetmeliklerinin, geniş katılımlı mutabakatla hazırlanmasına olanak sağlamayı hedeflediklerini bildirdi. Projeyle birlikte, güvenli binaların ve yaşanabilir şehirlerin inşasına odaklandıklarını da söyleyen Hinginar, şunları kaydetti: "Ulusal Bina Yönetmeliği Platformu ile Türkiye inşaat sektöründe aynı anda çalışılabilecek sistemin kurulması öncelikler arasına alındı. Ayrıca Ulusal Bina Yönetmeliği'nin, Türkiye'de binaların dayanıklılık açısından; güvenli, çevresel, sosyal ve ekonomik açıdan sürdürülebilir olmasını sağlayacak bir çatı yönetmeliği olacağını öngörüyoruz." Türkiye'deki firmaların, çelik yapı tasarımı ve uygulanması açısından bilgi ve teknoloji anlamında uluslararası piyasada rekabet edebilecek düzeyde olduğuna işaret eden Hinginar, yurtdışında rekabeti artıracak atılımlar yapıldığı takdirde sektör ihracatının artacağını ifade etti. 


Yıllık yaklaşık 3 milyon metrekare hafif çelik yapı inşa etme kapasitesi bulunan Türkiye'de, hafif çelik yapılarla ilgili yönetmeliğin bulunmaması sektör açısından boşluk oluşturuyor. Dünya Sektörel Ek