Çukurova Balkon

İnebolu Kaymakamlığı'ndan yatırımcılara bedelsiz irtifak hakkı!

İnebolu Kaymakamlığı'ndan yatırımcılara bedelsiz irtifak hakkı!

İnebolu'da devletin hüküm ve tasarrufu altındaki gayrimenkulde yatırımcılar lehine bedelsiz irtifak hakkı tesis edilecek


Kartal'ın hemen teslim en cazip sitesinde! 65 metrekare 299 bin TL!


İnebolu Kaymakamlığı Malmüdürlüğü, Kastamonu İli, İnebolu İlçesi Karadeniz Mahallesi Liman mevkinde bulunan, devletin hüküm ve tasarrufu altındaki gayrimenkulde, talep eden yatırımcılar lehine bedelsiz olarak irtifak hakkı tesis edecek.

İnebolu Kaymakamlığı Malmüdürlüğünün Resmi Gazete'de yer alınan duyurusuna göre 31 bin 218,84 metrekare yüzölçümlü, devletin hüküm ve tasarrufu altında (Tam) bulunan imarsız taşınmazın rayiç değeri 3 milyon 59 bin 446 YTL olarak belirlendi.

Söz konusu taşınmaz mal için tahsis talebinde bulunacak gerçek veya tüzel kişiler, İnebolu Kaymakamlığı Malmüdürlüğüne istenen belgeleri eksiksiz olarak 28 Ağustos 2008 tarihine kadar verecekler.

Buna göre istenecek belgeler listesinde belirtilen belgeleri tamam olmayanlar ise değerlendirme dışı bırakılacak.

Söz konusu işte talep formu ile istenecek belgeler listesi İnebolu
Kaymakamlığı, Malmüdürlüğünden, veya www.milliemlak.gov.tr adresinden
temin edilebilecek.

Bu arada bedelsiz irtifak hakkı veya kullanma iznine konu taşınmazların
üzerinde gerçekleştirilecek yatırımının toplam tutarının, bu taşınmaz
malın maliki idarelerce takdir edilecek rayiç değerinin üç katından az
olmaması şartı aranacak.