İnşaat malzemeleri sanayisi 2020'den ümitli!

İnşaat malzemeleri sanayisi 2020'den ümitli!

Türkiye İMSAD, yapı sektörü ve ekonomi çevrelerince dikkate alınarak izlenen aylık sektör raporunu yayınladı. Rapora göre, 2020 yılında inşaat malzemeleri sanayisi yüzde 1-2 oranında büyüme bekliyor.


‘Türkiye İMSAD Aralık 2019 Sektör Raporu' yayınladı. Rapora göre, 2020 yılında inşaat malzemeleri sanayisinin yüzde 1-2 oranında büyümesi bekleniyor. Büyümenin temel belirleyicisi olarak yurtiçi talep görülürken, ihracatın da 23 milyar dolara ulaşacağı düşünülüyor.

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD)’nin, sektörün çatı kuruluşu olarak hazırlanan ‘Aralık 2019 Sektör Raporu’nda şu tespitler yer aldı:

İnşaat sektörü ve inşaat malzemeleri sanayisinde geçtiğimiz yıl yaşanan daralma beklentilerin üzerinde yaşandı. Buna göre, ekonomide 2018'de oluşan olumsuz gelişmelerden en çok etkilenen sektörler inşaat sektörü ve inşaat malzemeleri sanayisi oldu.

Yeni ekonomi programı ile yüzde 5 ekonomik büyüme beklendiği 2020 yılında, büyümenin temel belirleyicisi olarak yurtiçinden talep gelmesi bekleniyor. 2020 yılında özel tüketim harcamaları ile özel yatırım harcamalarında büyüme bekleniyor. Ancak hane halkları ile özel sektörün mevcut borçluluk seviyeleri itibarıyla büyümelerin hedeflerin altında kaldığı düşünülüyor. Buna göre Türkiye ekonomisinin 2020 yılında yüzde 3,5-4,0 arasında bir büyüme gösteriliyor. Merkez Bankası’nın faiz indirimleri ve Türk Lirası’nın göreceli olarak istikrarlı kalmasının da iktisadi faaliyetleri destek vereceği düşünülüyor.

Ekonomide yaşanan büyüme beklentisinin inşaat sektörüne etkisinin sınırlı kalması, ayrıca inşaat sektörünün kendi sorunları ile ekonominin genelinden 2020'de ayrışması planlanıyor. Öncelikle sektörde ve firmalarda mali sorunlara devam ediyor. Firmaların bekleyen kredi yapılandırmalarının bulunduğu ve mali yapılarının iyileşmesinin zaman alacağı düşünülüyor.

2020'de konut ve konut dışı bina talebinin 2019'un üzerinde düzenlenecek. İlk el konut satışları 2020 yılında 525 bin seviyesine kadar çıkabilecek. Olası istek 2020 yılında mevcut stokların eritilmesine katkı sunacak. Bu nedenle yeni inşaat işleri seviyesinin zayıf kalması planlanıyor.

2020 yılında büyük kamu projelerinin tamamlanması yavaşlatacak. Kamunun bazı demiryolu projeleri dışında önemli kamu yatırımlarının yer almadığı düşünülüyor. 2020 yılında depremle ilgili yenileme ve güçlendirme faaliyetlerinin yanı sıra belediyelerin yatırım harcamalarında da artış yaşanması planlanıyor. Bu kapsamda inşaat sektöründe 2020'de yüzde ‘1-2’ büyümesi planlanıyor.

İnşaat malzemeleri sanayisi de inşaat sektöründeki 2020 yılı gelişmelerinden yaşanacak. İnşaat malzemeleri sanayi iç pazarının bu yıl inşaat sektörü büyüme beklentisine göre reel bazda yüzde 1-2 büyüyecek. Ayrıca 2020 yılında bazı alt sektörlerde büyümelerin başlayacağı, bazı alt sektörlerde ise küçülmelerin yavaşlayıp devam edeceği düşünülüyor.

İhracat malzemeleri sanayi ihracatı ise 2020'de daha iyi küresel koşullara sahip olacak. Ancak jeopolitik gerginlikler ihracatı zorlaştırıyor. 2020 yılında inşaat malzemeleri ihracatı temkinli bir yaklaşımla 23 milyar dolar olacak.

İnşaat Sektörü Güven Endeksi 3,9 puan arttı

İnşaat sektörü güven endeksinde artış yaşandı. İnşaat sektörü güven endeksi temmuz-aralık döneminde kasım ayı hariç kademeli ve temkinli olarak arttı. İnşaat sektörü güven endeksi aralık ayında yeniden 3,9 puan yükseldi. İnşaat sektörü güven endeksinde oluşan artışla mevcut işlerin ve alınan siparişlerin de artışına destek verildi. Buna göre inşaat sektörü güven seviyesi 61,5 puan ile yılı en yüksek seviyesinde kapattı.

Mevcut inşaat işleri seviyesi 3,6 puan yükseldi

İnşaat işleri mevcut seviyesinde temmuz-ekim döneminde önemli bir iyileşme meydana geldi ve mevcut işler 13,5 puan arttı. Mevcut inşaat işleri seviyesi kasım ayında düşüş gösterdi. Aralık ayında ise mevcut inşaat işleri seviyesi yeniden bir önceki aya göre 3,6 puan birden yükseldi. Mevcut inşaat işlerinde tamamlanan işler sonrası yeniden bir arttı. Yeni alınan işler mevcut işleri destekledi. Ekonomideki göreceli toparlanma ve özellikle faiz oranlarındaki düşüşler inşaat sektöründeki işlere gecikmeli olarak olumlu katkı sunuyor.

Yeni alınan inşaat işleri seviyesi 4,1 puan arttı

İnşaat sektöründe alınan yeni iş siparişleri 2019 yılı temmuz ayında ilk kez aylık bazda artış gösterdikten sonra ağustos-ekim döneminde de arttı, kasım ayında düştü. Aralık ayında ise yeni alınan işler seviyesi bir önceki aya göre 4,1 puan birden arttı. Satışlardaki hızlanma yeni iş siparişlerini de olumlu etkilemeye başladı.