İnşaat malzemeleri sanayisi toparlanma işaretleri veriyor!

İnşaat malzemeleri sanayisi toparlanma işaretleri veriyor! İnşaat malzemeleri sanayisi toparlanma işaretleri veriyor!

İnşaat malzemeleri sanayisinde, güven ve beklentilerdeki artışlar, kuvvetli toparlanma işaretleri veriyor.

 

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD) tarafından her ay düzenli olarak hazırlanan İnşaat Malzemeleri Sanayi Bileşik Endeksi’nin Ocak 2018 sonuçları açıklandı. Ocak'ta sınırlı ölçüde gerileyen Bileşik Endeks, 98,96 puan olarak gerçekleşti. Mevsimsellik ile birlikte faaliyetler gerilerken güven ve beklentilerde iyileşmenin devam ettiğini de vurgulanan Bileşik Endeks’te şu bilgiler yer aldı:


Faaliyetler mevsimselliğin etkisi ile geriledi

Faaliyetlerde beklentilere paralel olarak mevsimsellik ile birlikte tüm alt unsurlarda bir gerileme yaşandı. İç satışlar ve ihracat birlikte düştü, üretim ve cirolarda da gerileme yaşandı. Bu gerilemede mevsimselliğin dışında başka bir etken olmaması sebebiyle Şubat ayından itibaren geleneksel toparlanmanın başlaması bekleniyor.

İnşaat malzemeleri sanayisinde faaliyetlerde Ocak ayında bir önceki aya göre gerileme yaşandı. Ocak ayında mevsimsellik inşaat faaliyetleri üzerinde de en kuvvetli etkisini gösterdi.

Faaliyet endeksi Ocak ayında Aralık ayına göre 1,8 puan geriledi. Buna rağmen Ocak ayında faaliyet seviyesi geçtiğimiz yılın Ocak ayının 15,1 puan üzerine çıktı. Yurtiçi satışlar Ocak ayında önemli ölçüde geriledi. İhracat seviyesi Aralık ayından sonra Ocak ayında ise sınırlı ölçüde azaldı. Üretimde mevsimsellik ile düşüş yaşandı. Cirolar Ocak 2018'de iç ve dış satışlardaki gerilemeye bağlı olarak düştü. Tahsilat hızındaki gerilemenin ise yavaşlamakla birlikte devam ettiği gözlemlendi.

Güven endeksinde iyileşme Ocak ayında da sürdü

Ocak ayında faaliyetlerin zayıflaması ve jeopolitik alanda yaşanan risklere rağmen güven artışı sektörün kendi dinamiklerinin sağlıklı olduğunu ortaya çıkardı. Güven endeksinde, Aralık 2017'deki sınırlı artışın ardından Ocak ayında da yine sınırlı bir artış gözlemlemdi. Böylece güvende kademeli ve yavaş bir iyileşme oldu. Ocak 2018'de güvendeki artış, mevsimsellik ile önemli ölçüde düşen faaliyetlere rağmen gerçekleşti. Güven endeksinde iki ay üst üste yaşanan artışın önemli bulunduğu endekse göre, güven seviyesi bir önceki aya göre ise 0,5 puan arttı. Böylelikle güven seviyesi, geçen yılın aynı ayındaki güven seviyesinin 4,7 puan üzerinde kaldı. Uzun süre sonra sınırlı da olsa Aralık ayında artan Türkiye ekonomisine ilişkin güven, Ocak 2018'de durağanlaştı. Yurtiçi pazarlarına yönelik güven de Ocak ayında ise durağan kaldı. İhracat pazarlarına yönelik güven ise Ocak ayında da artışa devam etti. En yüksek güven artışı ise ihracat pazarlarına yönelik oldu. Güven unsurlarında Aralık ayından sonra Ocak ayında da yaşanan artış, sınırlı da olsa yaklaşan yeni sezon için de  ümit verdi.


Üretim, yatırım ve istihdam beklentilerinde önemli artış

Beklenti endeksinde, Ocak ayındaki kuvvetli mevsimsellik etkisine rağmen artış gözlemlendi. Sadece iç pazar sipariş beklentileri gerilerken, ihracat siparişleri beklentilerinde hissedilir bir artış oldu. Üretim, yatırım ve istihdam beklentilerinde de artış görüldü. Ocak ayında beklentilerde Aralık ayında olduğu gibi sınırlı bir iyileşme yaşandı. Ocak ayında faaliyetlerdeki düşüşe ve yaşanan dış politika ile jeopolitik alanındaki önemli gelişmelere rağmen beklentilerdeki iyileşme sektörün dinamiklerinin sağlıklı çalıştığını da gösterdi.

Beklenti endeksi Ocak ayında bir önceki aya göre 0,7 puan artış gösterdi. Böylece beklenti endeksi geçen yılın aynı dönemine göre 10,9 puan daha yüksek oldu. Beklentiler Ocak 2018'de geçen yılın aynı döneminin üzerinde kalmaya artarak devam etti.Türkiye ekonomisine ilişkin beklentiler ise Ocak ayında durağanlaştı. İnşaat malzemeleri sanayisine ilişkin beklentilerse Ocak ayında sınırlı ölçüde arttı. Önümüzdeki üç aya dair alınan yurtiçi siparişler mevsimsellik ile sınırlı ölçüde düştü. Önümüzdeki üç aya ilişkin ihracat siparişlerindeki artış, Ocak 2018'de yeniden ivme kazandı ve oldukça yüksek bir seviyede gerçekleşti. Yeni sezon yaklaşırken önümüzdeki üç ayın üretim, yatırım ve istihdam beklentilerinde ise önemli artışlar yaşandı.

pus