İnşaat malzemesi sektörü bugüne kadarki en yüksek ihracata hazırlanıyor!

İnşaat malzemesi sektörü bugüne kadarki en yüksek ihracata hazırlanıyor! İnşaat malzemesi sektörü bugüne kadarki en yüksek ihracata hazırlanıyor!

Türkiye İMSAD, yapı sektörü ve ekonomi çevreleri tarafından dikkatle takip edilen aylık sektör raporunu açıkladı. ‘Türkiye İMSAD Ocak 2019 Sektör Raporu’nda; inşaat malzemeleri iç pazarının 2019 yılında küçülebileceği ancak önemli bir çıkış yolu olarak görülen ihracatta artış yaşanacağı belirtildi.Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği, yapı sektörü ve ekonomi çevreleri tarafından dikkatle takip edilen Ocak 2019 raporunu açıkladı

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD)’nin, sektörün çatı kuruluşu olarak hazırladığı ‘Ocak 2019 Sektör Raporu’nda şu tespitler yer aldı: Türkiye ekonomisi 2019'da hükümetin uyguladığı politikalar ile bir dengelenme süreci içinde olacak. Dış ticaret açığı ile cari açık azaltılırken, enflasyon ve faiz oranlarının düşürülmesinin hedeflendiği dengelenme sürecinde, ekonomik büyümede yavaşlama öngörülüyor. Bu çerçevede uygulanacak politikalardan inşaat sektörü de etkilenecek.

Resmi veriler açıklanmamış olmakla beraber, 2018'i yüzde 1-2 oranında küçülme ile kapatan inşaat sektörünün; ekonomide uygulanacak sıkılaştırıcı politikalar ve sektörün kendi içindeki mali sıkıntılar sebebiyle 2019’da da küçüleceği öngörülüyor. İlk iki çeyrekteki sert daralmalar sonrasında, üçüncü ve dördüncü çeyrekte toparlanma beklenen inşaat sektöründe, sene sonunda yüzde 3-4 arasında küçülme bekleniyor.


İnşaat sektöründe finansal iyileştirme gerekiyor

2018 yılının ikinci yarısında yaşanan gelişmeler reel sektördeki tüm firmaların mali yapılarını da olumsuz etkiledi. Firmaların nakit akışı ve kârlılıklar bozuldu. Buna bağlı olarak firmaların kredi geri ödemelerinde de bazı sorunlar yaşanmaya başladı. İnşaat sektöründeki firmaların bir bölümü de aynı sıkıntılarla karşı karşıya kaldı. Bu sebeple 2019'da firmaların mali yapılarını iyileştirmeye yönelik kredilerin yeniden yapılandırılması gibi finansal iyileştirmelere ihtiyaç duyuluyor.


Arz talep ve fiyat dengesi yeniden kurulacak

Konut ve ticari gayrimenkul piyasasını meydana getiren yapıların arz, talep ve fiyatlarında son yıllarda önemli dalgalanmalar ortaya çıktı. Bunun önemli bir sebebi arzın çok hızlı genişlemesi oldu. İnşaat sektörü ve inşaat malzemeleri sanayisi de hızlı büyüyen bu arzdan olumlu bir şekilde beslendi. Fakat 2019 ve muhtemelen 2020 yıllarında konut ve ticari gayrimenkul piyasalarındaki dengelerin yeniden kurulacağı ve daha sağlıklı arz, talep ve fiyat dengelerine de ulaşılacağı öngörülüyor.


Kamudan yeni düzenlemeler bekleniyor

2019'da inşaat sektörünün kamudan önemli beklentileri bulunuyor. Öncelikle konut satışlarına yönelik desteklerin kalıcı olması da isteniyor. Emlak Katılım Bankası 2019'da faaliyete geçiyor. Emlak Bankası'nın ipotekli konut ve gayrimenkul finansmanı alanında faaliyet göstermesi sektörün finansal açıdan rahatlamasına destek olacak. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, müteahhitlerin sınıflamasına yönelik düzenlemeleri de hayata geçirecek. Böylece piyasa, oyuncuları düzenlenecek. Kentsel dönüşüm ile ilgili olarak da iyileştirici ve hızlandırıcı adımlar da bekleniyor. Kamudan kesinleşmiş alacakların ödenmesi, fiyat farkı kararnamesi ve KDV alacaklarının ödenmesi de diğer beklentiler arasında bulunuyor.

İnşaat malzemeleri iç pazarı 2019’da küçülebilir

İnşaat malzemeleri iç pazarının ekonomideki yavaşlama ve inşaat sektöründeki küçülme beklentilerine bağlı olarak 2019'da küçülebileceği öngörülüyor. Alt sektörlerin pazarlarında farklı gelişmelerin yaşanabileceği inşaat malzemeleri iç pazarı genelinde yüzde 5-10 arasında bir küçülme olasılığı da yer alıyor.

Bu yıl ‘ihracat’, ‘yenileme pazarı’ ve ‘ithal ikamesi’ öne çıkıyor

2019'da iç pazarda inşaat sektörü ve inşaat malzemeleri sanayisinde beklenen zayıflama sebebiyle, sanayi için ihracat önemli bir çıkış yolu olarak ön plana çıkıyor. 2019'da inşaat malzemeleri ihracatında yüzde 7-8 arasında bir artış olacağı ve ihracatın 22,6-22,8 milyar dolara ulaşabileceği öngörülüyor. Tüm alt sektör grupları için ihracat pazarlarında yaşanan iyileşmenin sürmesi bekleniyor.

Bu sene iç pazarda, önceki yıllardan farklı olarak iki gelişme alanı bulunuyor. Bunlardan ilki, yeni inşaat işlerinde talebin azalmasıyla beraber son yıllarda ertelenen ‘yenileme’ talebinin 2019'da hareketlenebileceği, diğeri ise inşaat malzemeleri ithalatındaki gerilemenin 2019'da da devam edeceği yönünde. Yüksek döviz kurlarının ithalatı sınırlamaya devam edeceği ve bu sebeple ithalat yerine yurtiçinden tedarikin daha belirgin şekilde öne çıkması bekleniyor.