İnşaat ruhsatı alma şartları!

İnşaat ruhsatı alma şartları! İnşaat ruhsatı alma şartları!

İnşaat ruhsatı, bir yapının inşaat çalışmalarına yasal olarak başlanılabilmesi için alınması zorunlu olan izin oluyor. İnşaat ruhsatı, ilgili belediye veya valiliklerden alınıyor. Peki, inşaat ruhsatı alma şartları nelerdir?

İnşaat ruhsatı alma şartları!

İnşaat ruhsatı, bir yapının inşaat çalışmalarına yasal olarak başlanılabilmesi için alınması zorunlu olan izin oluyor. İnşaat ruhsatı, ilgili belediye veya valiliklerden alınıyor.


İnşaat ruhsatı usul ve esasları, İmar Kanunu kapsamında düzenleniyor. Kanun gereğince ruhsat alınmadan başlanan yapılar kaçak niteliği taşıyor. Bu şekilde inşa edilen yapıların tespiti halinde yıkım kararı çıkarılıyor.


Peki, bir arsa üzerinde başlanacak yapıya ruhsat nasıl alınır? İnşaat ruhsatı alma şartları nelerdir?


Ruhsat alma şartları..

Yapı ruhsatiyesi almak için belediye, valilik (....) (1) bürolarına yapı sahipleri veya kanuni vekillerince dilekçe ile müracaat edilir. Dilekçeye sadece tapu (istisnai hallerde tapu senedi yerine geçecek belge), mimari proje, statik proje, elektrik ve tesisat projeleri, resim ve hesapları, röperli veya yoksa, ebatlı kroki eklenmesi gereklidir.


Belediyeler veya valiliklerce (....) (2) ruhsat ve ekleri incelenerek eksik ve yanlış bulunmuyorsa müracaat tarihinden itibaren en geç otuz gün içinde yapı ruhsatiyesi verilir.


Eksik veya yanlış olduğu takdirde; müracaat tarihinden itibaren onbeş gün içinde müracaatçıya ilgili bütün eksik ve yanlışları yazı ile bildirilir. Eksik ve yanlışlar giderildikten sonra yapılacak müracaattan itibaren en geç onbeş gün içinde yapı ruhsatiyesi verilir.


İnşaat ruhsatı gerektirmeyen yapılar!Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com