İnşaat ruhsatı dilekçesi örneği!

İnşaat ruhsatı dilekçesi örneği!

Arsa üzerine yapılmaya başlanacak yapıya inşaat ruhsatının alınabilmesi için belediyeye bir dilekçe ve diğer gerekli belgeler ile müracaat edilmesi gerekiyor. İşte inşaat ruhsatı dilekçesi örneği 2015..


İnşaat ruhsatı dilekçesi örneği!

Belediye sınırları içinde kalan yerlerde inşa edilecek yapılar için Belediye  İmar Kanunu, İmar Planı ve Yönetmelik hükümleri ile, yapı sahibi, yapı müteahhidi, şantiye şefi, tüm proje müellifleri ve yapı denetim kuruluşu yetkilisi, denetim sorumlusu mimar veya mühendisin imzaları alınarak usulüne uygun olarak düzenlenen belge inşaat ruhsatı olarak deniyor.


Bu belgenin bir arsa üzerine inşaat yapılması için belediyeden alınması gerekiyor. Aksi halde inşaat ruhsatı alınmadan başlanan inşaatlar kaçak olarak nitelendiriliyor ve cezai yaptırımlara maruz kalıyor.


İnşaat ruhsatının alınabilmesi için belediyeye bir dilekçe ve diğer gerekli belgeler ile müracaat edilmesi gerekiyor. İnşaat ruhsatı dilekçesi örneği aşağıda yer alıyor:


İnşaat ruhsatı dilekçesi 2015:


T.C

....... BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ 'NE

 

 

......... ilçesi,......................................... Cad/Sok.,..................noda, vetapunun ....................pafta, ...................ada, .......................... parselinde kayıtlı

taşınmaza yeni inşaat ruhsatı almak için gereğini arz ederim. 

 

 ....../......./2015

 

 

 Mal Sahibi 

 ADI-SOYADI

 T.C. Kimlik No: 

 (imza)


Eki: -Tapu örneği

 -(Vekil ise Vekaletname örneği)

 -Başvuru sahibi şirket ise; vergi nosu, 

 firmanın açık ismi belirtilecektir. 


Adres:.................................

............................................

............................................

Telefon:..............................İnşaat ruhsatı ne kadar?Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com