10 / 08 / 2022

İnşaat ruhsatı kimin adına çıkar?

İnşaat ruhsatı kimin adına çıkar?

Bir binanın inşaat çalışmalarına başlanılabilmesi verilen inşaat ruhsatı gerekli belgeler ile belediyeye yapılacak başvuru sonrasında alınabiliyor. Peki, inşaat ruhsatı nasıl verilir? İnşaat ruhsatı kimin adına çıkar?İnşaat ruhsatı kimin adına çıkar?

Bir binanın inşaat çalışmalarına başlanılabilmesi için belediyeden ruhsatının alınmış olması şart oluyor. Ruhsat alındıktan sonra 2 yıl içerisinde inşaata başlanılması gerekiyor.


Aksi halde 2 yıl içinde inşaatına başlanılmayan ve 5 yıl içerisinde inşaat çalışmaları bitirilmeyen inşaatların ruhsatı geçersiz kabul ediliyor. Bu nedenle ruhsat alındıktan sonra belirlenen süreler içerisinde başlanılması ve bitirilmesi gerekiyor.


İnşaat ruhsatı gerekli belgeler ile belediyeye yapılacak başvuru sonrasında alınabiliyor. Peki, inşaat ruhsatı nasıl verilir? İnşaat ruhsatı kimin adına çıkar?


İmar Kanununun 20.maddesi gereğince; yapının kuruluş ve kişilerin kendilerine ait tapusu bulunan arazi, arsa veya parsellerde yapılabileceği hükmü çerçevesinde, bina inşaat ruhsatı tapu sicilinde kayıtlı olan arsa sahibi adına düzenleniyor.


Ancak bu konuda arsa sahibi ile müteahhit ile yapılan sözleşmede bir hüküm bulunup bulunmadığına bakılması gerekiyor.


Sözleşmede yapı izninin yüklenici tarafından alınacağına ilişkin açık bir kural bulunmadıkça, bu yükümlülük iş sahibinin oluyor. 


Ancak sözleşmede yapı izninin iş sahibi tarafından alınacağına ilişkin açık bir kural varsa ve iş sahibi, bu yükümlülüğünü, noterde düzenlettirdiği ve gerekli yetkileri de içeren vekâletname ile yükleniciye veya onun yetkili kıldığı kişiye devretmişse, yapı iznini yüklenici müteahhit almakla mükellef oluyor.İnşaat ruhsatı harçları 2015!
Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com