11 / 08 / 2022

İnşaat sektörü, 2015 yılının ilk çeyreğinde yüzde 3.51 küçüldü!

İnşaat sektörü, 2015 yılının ilk çeyreğinde yüzde 3.51 küçüldü!

2013 yılının üçüncü çeyreğinden bu yana ivme kaybeden inşaat sektörü, 2014 yılının son çeyreğinde yüzde 2.03, 2015 yılının ilk çeyreğinde yüzde 3.51 oranında küçüldü.TMB inşaat sektörü hakkındaki değerlendirmesinde son durumu şöyle özetledi: “Ekonominin genel gidişatı açısından lokomotif bir sektör konumunda olan, ancak 2013 yılının üçüncü çeyreğinden bu yana ivme kaybeden inşaat sektörü, 2014 yılının son çeyreğinde yüzde 2.03, 2015 yılının ilk çeyreğinde yüzde 3.51 oranında küçüldü. 


Ekonomik aktivitedeki yavaşlama ve inşaat yatırımlarındaki gerileme ile yakından ilişkili olan bu tablo; sektörün ekonomideki gelişmelere çarpan etkisiyle tepki veren yapısal özelliği nedeniyle sürpriz olmadı. Yurtdışındaki elverişsiz konjonktür ve bölgesel olarak gün geçtikçe artan jeopolitik risklere ek olarak, yurt içinde yükselen siyasi riskler de hesaba katıldığında Türkiye ekonomisinin önümüzdeki dönemde uzun dönemli potansiyel büyüme oranının altındaki büyüme performansını sürdürmesi bekleniyor. Özel sektör Türkiye ekonomisinde risk ve yatırım iştahını büyük oranda kaybetmiş görünmektedir. Belirsizliğin hızla ve uzlaşmayla aşılması gerekiyor. Gerçekler ile kurgulanan ekonomik döngü içinde, belirsizliğin hızla ve uzlaşmayla aşılması, Türkiye ekonomisinin yeni büyüme-üretim-fi nansman modelinin oluşturulması, ileriye dönük tutarlı ve gerçekçi bir vizyonun, yepyeni bir hikayenin kurgulanması ve hareket planının oluşturulması hayati önem taşıyor.” Libya’da ciddi sorunlarla karşı karşıya olan sektördeki son tablo, 10 milyar doların üzerinde iş kaybı yaşandığını ortaya koyuyor.


Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) sektörün gündemini daha önce 10 maddelik bildirge ile açıklamıştı. Bildirgede şu talepler öne çıkmıştı: 140 kez değişen ihale kanunu baştan yazılmalı, KOİ’lerdeki farklı uygulamalara son verilmeli, ödenek belirsizliği ortadan kaldırılmalı, kapsamlı bir teşvik sistemi geliştirilmeli, kefalet bonosu sistemi hayata geçirilmeli, mesleki yetkinliği sertifi kalı işgücü oluşturulmalı, yap sat sektörü denetimsizlikten kurtarılmalı, kişiye özel imar düzenlemeleri önlenmeli, sürdürülebilir inşaat kavramı geliştirilmeli. DÜNYA’ya yapılan açıklamada da sektörün çözüm bekleyen sorunları şöyle özetlendi:

 


1- Kamu İhale Kanunu mevzuatı, ekonomik yönden verimli, rekabet gücü yüksek, topluma ve çevreye duyarlı, adil, şeffaf ve sürdürülebilir bir yatırım ortamı için baştan yazılmalı.

2- Dünya ölçeğinde büyük hedefler koyan Türk müteahhitlerinin başarılı olabilmesi için, Kamu-Özel Sektör İşbirliği (PPP) modelinin etkin bir şekilde uygulanması sağlanmalı.

3- Yurtdışı Müteahhitlik ve Teknik Müşavirlik Hizmetlerinin geliştirilmesi için yeni bir teşvik sistemi oluşturulmalı.

4- Sadece Temmuzda 166 işçi hayatını kaybetti. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları hem hükümet hem sektör

oyuncuları tarafından sahiplenilmeli. Yurtdışındaki projeler bu konuda son derece başarılı olan sektörün yurtiçinde neden daha çok kaza ve ölüm ile karşılaştığı iyi analiz edilmeli. Etkin bir denetim mekanizması hayata geçirilmeli.

5- Kentsel Dönüşüm bütünsel bazda, kentsel altyapı, yeşil alan ihtiyacı, sosyo-kültürel doku ve bölge sakinlerinin hakları gözetilerek ele alınmalı.

6- İran’da altyapı seferberliğinin yurtdışı müteahhitlik hizmetleri açısından geniş bir pazar yaratması öngörülüyor. Ancak inşaat sektöründeki canlanmadan esas faydayı ülkede halen faal olan Çin ve Rus taahhüt firmalarının sağlaması bekleniyor,

7- Libya-Irak-Rusya pazarlarından doğacak kaybı dengeleyebilecek yeni fırsatlar için, Sahra-Altı Afrika ve Güney Amerika ülkelerinde potansiyel yatırımların işe dönüşmesi için güçlü bir hükümet desteğine ihtiyaç var.

8- KÖİ modelli büyük projelerinin fi nansmanı, belirsizlik ve olumsuz değerlendirmelerden negatif etkilenebilir. Bu projelerin fi nansmanında döviz kurundaki yüksek artış da ek maliyetler açısından riski yaratıyor. Topluma ve çevreye duyarlı, adil, şeffaf ve sürdürülebilir bir yatırım ortamı sağlanmalı.


Dünya