İnşaat sektörü EUbuild ile güçbirliğine gidiyor

İnşaat sektörü EUbuild ile güçbirliğine gidiyor

İnşaat Sektörü, EUbuild Projesi için güçbirliği yaptı.


İnşaat Sektörü, inşaat malzemeleri sanayisinin AB'ye uyumunu ve işbirliğini hedefleyen, İMSAD İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği liderliğinde yürütülen EUbuild Projesi için güçbirliği yaptı.

AB'li ortaklarının yanı sıra Türkiye'den de Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü yanında ilgili sektör örgütleri projeye destek olmak, sinerji yaratmak amacıyla proje çatısı altında bir araya geldi.
İnşaat sektöründe bir Türk kuruluşunun ilk defa lider olduğu projenin kamuoyuna tanıtımı 18-19 Haziran tarihlerinde Boğaziçi Üniversitesi Garanti Kültür Merkezi'nde düzenlenecek olan Uluslararası Açılış Konferansı & Çalıştayı ile yapılacak.


İMSAD İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği, EUbuild Projesi (İnşaat Malzemeleri Sektöründe AB'ye Uyum ve İşbirliğinin Olası Etkileri Konusunda Farkındalık Yaratma Projesi) ile Avrupa Komisyonu'ndan tam destek alarak, uygulamaya konulan 10 proje arasına girmeyi ve proje lideri olmayı başardı.
Türk inşaat malzemeleri sektörü ile Bulgaristan, Hırvatistan ve Romanya'daki sektörlerin AB sürecine uyumu doğrultusunda AB Komisyonu tarafından fonlanan, İMSAD'ın lider, APMCR Romanya İnşaat Malzemesi Üreticileri Derneği,  BACIW Bulgaristan Yalıtım Ürünleri Üreticileri Derneği, CPA İngiltere İnşaat Malzemesi Üreticileri Derneği ve CEPMC Avrupa İnşaat Malzemesi Üreticileri Konseyi'nin de ortak olduğu projeye Türkiye'deki ilgili tüm sektör kurum ve örgütleri de destek olma kararı aldı.

"Türk İnşaat Sektörü AB'ye uyum sürecinde üye ülkelere liderlik ediyor"
Proje ve olası sonuçlarını değerlendiren İMSAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, şunları söyledi: "Türk inşaat malzemesi sektörünün geldiği nokta ortada. Artık tüm dünyada rekabetçi olan, markalaşan ve daha fazla global marka yaratmak için çalışan, ekonomiye giderek daha çok ivme katan, istihdamı körükleyen, katma değeri yüksek ürün üretebilen, Ar-Ge'ye, yenilikçiliğe daha çok önem veren, gelişme potansiyeli yüksek bir sektörümüz var. Aday ülke olsak da sektörümüzde birebir uygulanan AB mevzuatına uyum konusunda sektör, bazı üye ülkelerin de önünde bir gelişme kaydetti. Bunu yaparken İMSAD gibi sektör örgütlerinin önemi daha da arttı. Şimdi aldığımız proje desteği ile AB mevzuatı konusunda kendi kurumsal kapasitemizi daha da arttırmak yanında, Bulgaristan ve Romanya'da da sektör kuruluşları ve mensuplarının mevzuat hakkında bilgilenmesini sağlamak, ülkeler arasında sektörel bir ağ kurmak ve enerji verimliliği, çevre yönetimi, haksız rekabet, toplam kalite yönetimi, istihdam gibi çeşitli konularda eğitim vermek, çalıştaylar düzenleyerek bilgi alışverişi sağlamak mümkün olacak.  EUbuild Projesinin sektör için taşıdığı önemi gören Bakanlık ve ilgili sektör örgütleri İMSAD çatısı altında güçlerini birleştirerek sektörde sinerji yaratmayı amaçlıyorlar"