İnşaat sektöründe bürokrasi azaldı!

İnşaat sektöründe bürokrasi azaldı! İnşaat sektöründe bürokrasi azaldı!

Hükümetin hedefi, iki yıl içinde Türkiye’yi en kolay iş yapılan ilk 20 ülke arasına sokmak. Hazırlanan eylem planı için ilk adım atıldı. 10 Mart’ta Resmi Gazete’de yayınlanan kanun değişikliğiyle pek çok işlem kolaylaştırıldı.Para Dergisi'nden Rahime Baş Uçar'ın haberine göre; siyasetçilerden iş dünyasına kadar toplumun tüm kesimlerini bezdiren ‘bürokrasi’ ile mücadele sürüyor. Hükümet, iş insanlarının hayatını zorlaştıran engelleri kaldırmak için harekete geçti. 

Şubat ayında, Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ’ın başkanlığında toplanan Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YO-İKK), 100’ün üzerinde konuyu ele alan bir eylem planı hazırladı. Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, “Türkiye’yi İş Yapma Kolaylığı Endeksi’nde iki yıl içerisinde dünyada ilk 20’ye sokmayı hedefledik. Türkiye’nin bunu hak ettiğine inanıyoruz” diyerek nihai hedefi açıkladı.

Resmi Gazete’nin 10 Mart tarihli sayısında 7099 Sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla Yapılan Düzenlemeler yayınlandı. Yürürlüğe giren düzenlemelerle şirket kuruluşundan yapı izin ruhsatlarına, KOBİ’lerin finansmana erişiminden telekomünikasyon altyapı izinlerine kadar bir dizi konuda kolaylaştırıcı eylem gerçekleştirildi.

 

"TEBLİGAT SORUNU AŞILMALI"

DKY İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Ali Dumankaya, inşaat izinlerinde otomatik tescilin işlerini hızlandıracağını belirterek sözlerine başlıyor. K entsel dönüşümle ilgili de önemli taleplerinin olduğuna dikkat çeken Dumankaya, sözlerini şöyle sürdürüyor: “Yatırım yapma kolaylığı açısından hükümetimizden kentsel dönüşümle ilgili de 15 maddelik taleplerimiz var. Halen Bakanlar Kurulu’nda bu talepler değerlendiriliyor. Örneğin kentsel dönüşüm sürecinde tebligat sorunları yaşanıyor. E-tebligat yapılabilmesini arzu ediyoruz. Belediyelerin kentsel dönüşüm projelerinin finansmanında devreye girmesi bir başka talebimiz. Yıkım yapılmadan önce binalarda ruhsat alınma imkanı getirilmeli. Yapım ruhsatı almak kimi zaman aylar kaybettiriyor.”

Yeni kanun ile neler değişiyor?
1-) Dış ticaret işlemlerinde depolama maliyetlerin düşürüldü; tahmil, tahliye, ardiye gibi masraflar için azami sınır uygulamasına geçildi.
2-) Anonim ve limited şirketler tarafından fiziki ortamda tutulacak defterlerin kuruluşta açılış onayları ticaret sicil müdürlüklerince yerine getirilecek.
3-) Şirket kuruluşu, sözleşmenin yazılı olarak yapılması ve şirketin tescil ve ilanındaki noter süreçleri kaldırıldı. Ayrıca söz konusu işlemler, ticaret sicili müdürü yahut yardımcısı huzurunda değil ticaret sicil müdürlüğünde yetkilendirilmiş personel huzurunda gerçekleştirilecek. Böylece şirket işlemleri ticaret sicil müdürlüklerinde yapılacak.
4-) Limited şirket kuruluşu aşamasında talep edilen yüzde 25 sermaye blokajı kaldırıldı.
5-) Halka açık anonim şirketlerde karar alma süreçlerine yönelik düzenleme yapıldı.
6-) Sosyal Güvenlik Kurumu’na verilen belgelerin gerçek ve tüzel kişilere verilmesi halinde Sosyal Güvenlik Kurumu iş ve işlemlerinin bu belgelere göre yapılmasıyla bürokratik süreçler azalacak.
7-) Yapı ruhsatı işlemlerinin basitleştirilmesinin sağlanması amacıyla yapı denetim kuruluşlarının görevlerinden, yapı ruhsatı imzalanması yükümlülüğü kaldırıldı.
8-) Teminat gösterilen taşınmazların ipotek işlemleri tarafların istemi halinde taraflarca imzalanan kredi ve borç sözleşmesine istinaden tapu müdürlüklerinde tapuya tescil olunacak.
9-) Mimar tarafından hazırlanan proje yetkili idarelerce malik imzaları tamamlanıp tapu müdürlüklerine elektronik ortamda gönderilebilecek.
10-) Yargı mercileri ve diğer kurum ve kuruluşlarca talep edilen şerh ve beyan işlemleri (haciz, satış şerhi ve sair] elektronik ortamda yapılacak.
11-) KOBİ'lerin finansmana erişiminin kolaylaştırılması amacıyla taşınır rehninin kapsamı genişletildi. KOBİ’lerin sahip olduğu her türlü taşınır ve hak rehne konu olabilecek.
12-) Ayırt edici özelliği bulunmayan taşınır varlıklar için genel tanımlama yolu ile rehin kurulması imkanı getirildi.
13-) Taşınır varlığın gelecekteki her türlü faiz, sigorta gibi hukuki getirileri ile doğal ürün ve ikamesi mallar, taşınır varlık ile birlikte doğrudan rehin kapsamına girecek.
14-) Kooperatiflerle ilgili düzenlemeler kapsamında, ana sözleşme imzaları ve diğer imzalardaki noter tasdiki kaldırıldı.
15-) İmza ve karar örneği ticaret sicili müdürlüğünde yetkilendirilmiş personele tasdik ettirilecek.