04 / 07 / 2022

İnşaat sektöründe canlılık devam ediyor!

İnşaat sektöründe canlılık devam ediyor!

2017 yılında ilk el-yeni olarak 660 bin konut satışı gerçekleştirildi. 2017 yılında yapı kullanma izini alan daire sayısı ise 820 bin olarak kaydedildi. Tüm bu veriler ışığında inşaat sektöründe canlılığın sürdüğünü söylemek münkün. Dünya Gazetesi yazarlarından Tevfik Güngör bugünkü köşesinde yapı inşaat ve kullanma izinleri belgelerini değerlendirdi. İşte, o yazı.. 

Yapılar başlarken belediyeden inşaat izini alınıyor. İnşaat tamamlanınca kullanma izini alınıyor.

İzin belgelerine bakarak ülkedeki inşaat faaliyetlerini izlemek mümkün olabiliyor.

Günümüzde inşaat sektörü ekonominin dinamiği haline geldi. Boş arsalara yeni binalar dikiliyor. Eski binalar yıkılarak yenileniyor.

Yapı inşaat ve kullanma izinleri belgelerini değerlendirirken; (1) İzin alınan yapının tamamlanmasının birden çok yıl aldığını dikkate almakta yarar vardır. (2) İnşaat halindeki veya tamamlanan yapıların bir bölümünün kullanma izini alınmadan satıldığını dikkate almakta yarar vardır.

2017 yılında ilk el-yeni olarak 660 bin konut satıldı. 2017 yılında yapı kullanma izini alan daire sayısı 820 bin. Kullanma izini alan 820 bin ile satılan 660 bin daire arasındaki 160 bin dairenin stokta kaldığı söylenemez.

Satılan dairelerin bir bölümü yapı kullanım izini alınmamış daireler olduğu gibi, bir kısmı da daha önce tamamlanmış ve satılmış, yapı kullanım izini yıl içinde alınmış daireler olabilir.

İstanbul konut piyasasının en canlı olduğu ilimiz. 2017 yılında satılan ilk el-yeni konut sayısı 114 bin. Buna karşılık yıl içinde 160 bin daire için yapı kullanım izini alındı. 254 bin daire için yapı inşaat izini alınarak temel atıldı.

2017 yılında belediyelerimiz Türkiye genelinde 1.3 milyon daire için yapı izin belgesi verdiler. İzin belgesi verilen inşaatların tamamlanması için en az 80 milyar dolar harcama yapılıyor veya yapılacak.

Gene, 2017 yılında tamamlanan, kullanılabilir duruma gelen 820 bin daire kullanım belgesi almaya hak kazandı. Bunların belediyelere beyan edilen değerleri en az 50 milyar dolar dolayında.

Yapı izin istatistikleri ile konut satış istatistikleri birlikte değerlendirildiğinde görülen o ki inşaat kesiminde canlılık devam ediyor ve edecek.

Satılan daire sayısının, inşaat kullanım izini alan daire sayısının altında olmasına rağmen yeni inşaatlara başlamak için alınan inşaat yapı izinleri sayısında artış devam ediyor.