İnşaat sektöründe ısı yalıtımının payı artıyor!

İnşaat sektöründe ısı yalıtımının payı artıyor!Son üç yılda 2.5 kat büyüyen EPS üreticisi Austrotherm'in Pazarlama Müdürü Doğal inallı ile yalıtım ürünü seçimi ve EPS'nin avantajları konuşuldu...


Son üç yılda 2.5 kat büyüyen EPS üreticisi Austrotherm'in Pazarlama Müdürü Doğal İnallı ile yalıtım ürünü seçimi ve EPS'nin avantajlarını konuştuk. 


Artan enerji fiyatları yalıtım ihtiyacını arttırıyor. Bu noktada, enerji verimliliğinin önemi bir kez daha ortaya çıkıyor. Isı yalıtımında ürün ve uygulayıcı seçiminde hangi unsurlar dikkate alınmalıdır? 


Ülkemizde harcanan enerjinin yüzde 40'a yakını binalar tarafından tüketiliyor. Bu tüketim oranının yüzde 80'i ise binaların ısıtma ve soğutmasına gidiyor. Hal böyle olunca, binalarda enerji verimliliği ayrı bir önem kazanıyor. Zira ülke olarak enerjiye çok fazla harcama yapıyoruz. Binalarda sağlanabilecek enerji verimlilik çalışmalarının başında ısı yalıtımı gelir. Isı yalıtımının başlıca uygulaması ise mantolamadır. Mantolamada kullanılacak ürünlerin birbiriyle uyumlu olması, yani cephede maruz kalacakları iklim şartlarına birlikte direnç gösterebilmesi önemlidir. Isı yalıtım levhası ise bu ürün sisteminin en hayati parçasıdır, çünkü yalıtım bu parça tarafından sağlanır. 

Mantolama yaptıracak ev sahipleri, mantolama paketini seçerken CE veya G belgeli, TSE kalite belgesi olan ürünleri tercih etmelidir. Uygulayıcı seçiminde ise referans ve Austrotherm Pazarlama Müdürü Doğal İnallı garanti faktörleri ön planda tutulmalıdır. 


İnşaat ve yapı malzemesi sektörlerini aynı paydada irdeleyecek olursak, Türkiye'de sektörel gelişimin bugünü ve geleceği hakkında neler söyleyebilirsiniz? 


2000 yılı öncesinde ülkemizde binaların ısı yalıtımı ihtiyacından pek bahsedilmiyordu. Daha doğrusu, ev sahipleri böyle bir ihtiyacın farkında değildi. 2000 yılında TS 825 Binalarda Isı Yalıtım Kuralları'nm revize halinin yayınlanması ve yeni yapılacak binalarda ısı yalıtımı standartlarının aranır hale gelmesi, sektörümüzü ivmelendirdi. Mevcut binalarda yalıtım farkındalığı biraz geç oluştu ancak son on yılda bu anlamda da önemli aşamalar kaydedildi. Konuyla ilgili yol alınmasında artan doğal gaz fiyatlarının aile bütçelerine etkisi büyük oldu. İnsanlar, yakıt giderlerini nasıl düşüreceklerini düşümneye başladılar. Bugün ise, inşaat sektöründe ısı yalıtım alt sektörünün payının arttığı bir döneme girdik. 


Yapı malzemeleri konusunda sektörünün lider markalarından birisiniz. Ürün gamınızda da en çok EPS ön plana çıkıyor. EPS'nin bu kadar sık tercih edilmesinin sebebi nedir? 

EPS, ülkemizde ve Avrupa'da en çok tercih edilen ısı yalıtım levhalarının başında geliyor. Bunun nedeni, ürünün yalıtım konusunda son derece başarılı olmasıdır. Özellikle gri renkli EPS yalıtım levhalarının muadillerinin bir adım önünde olduğunu söyleyebiliriz. Yüksek ısı yalıtım kabiliyetinin yanı sıra EPS, ekonomik olmasıyla da fark yaratmaktadır. Yani iyi fiyat, iyi performans ikilisini EPS ile elde etmek mümkündür. Ayrıca EPS, yüzde 98 oranında havadan oluştuğu için hafiftir ve uygulama kolaylığı sağlar. 


Geliştirdiğiniz yeni bir ürün var mı? 

Austrotherm olarak ilk EPS üretimini 1953 yılında, Avusturya'da gerçekleştirdik ve o günden beri de EPS ısı yalıtım malzemeleri imal ediyoruz. Avrupa'da 11 ülkede 17 fabrika, Türkiye'de de 3 fabrikamız bulunuyor. Şu anda üzerinde çalıştığımız, geliştirme aşamasında ürünlerimiz bulunuyor. Yakın zamanda bu ürünleri, Türkiye ısı yalıtım pazarına sunmuş olacağız. 


2015 beklentilerinizden bahseder misiniz? 

Austrotherm Türkiye olarak son üç yılda 2.5 kat büyüme yakalamış durumdayız. Halihazırda üç fabrikada ürünlerimiz üretiliyor, yakın zamanda ilave 2 EPS fabrikası daha t kurma planımız var. 2015 yılına iyi başladık ve bu sene büyüme hedefimizi aşacağımıza inanıyoruz. 


Sabah Ek