12 / 08 / 2022

İnşaat sektörüne tamamlama finansman desteği geliyor!

İnşaat sektörüne tamamlama finansman desteği geliyor!

İnşaat sektöründeki durgunluğun önüne geçmek için tamamlanmaya yakın inşaat projelerine finansman desteği sağlanacak. Bu sayede durgunluk kaynaklı istihdam kayıpları azaltılacak...Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 2020-2022 dönemine ilişkin Yeni Ekonomi Programı'nı (YEP) açıkladı. YEP ile büyüme ve istihdamı artıracak önlemler hayata geçirilecek.

Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre; Kredi Garanti Fonu (KGF), bankaların istedği tür veya nitelikte teminatı olmadığı için finansmana erişimde zorlanan firmalara, sektör odaklı ve bankalarla adil risk paylaşımı esasını gözeterek kefalet sağlayacak.

Odak sektörlerde hedeflenen teknoloji tabanlı ürünlerin ticarileştirilmesine zemin hazırlayacak sanayi yenilik ağları desteklenecek. Ayrıca büyük veri kaynaklarından ekonomik fayda sağlanmasına yönelik uygulamaların hayata geçirilmesi amacıyla Büyük Veri ve Yapay Zeka Enstitüsü kurulacak.

Tarımda verimliliği artırmak için teknoloji kullanımı yaygınlaştırılacak. Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı çerçevesinde enerji girdi maliyetleri azaltılacak.

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası'ndan oluşturulan Kalkınma Fonu ile yüksek katma değerli ve teknolojik ürünlerin üretimi desteklenecek. Proje bazlı yatırım teşvik sistemi başta olmak üzere Ar-Ge, yenilikçilik ve teknolojik dönüşüm ile yüksek katma değerli ürünlerin üretimini desteklemeye yönelik uygulamalara, kimya, ilaç-tıbbi cihaz, makine, elektrikli teçhizat, otomotiv, elektronik ve raylı sistem araçları olarak belirlenen imalat sanayi sektörleri önceliklendirilecek.

Sanayileşme İcra Kurulu oluşturulacak

Kalkınma ajansları vasıtasıyla bölgesel ölçekte sektörel analizler yapılarak üretim, istihdam, teknolojik yetkinlikler ve ihtiyaçlar belirlenecek. Bölgesel kalkınma destek programları geliştirilecek, kümelenmeler desteklenecek. Yerli üretimin ve teknolojik kabiliyetlerin geliştirilmesinde üst düzey karar almak üzere Cumhurbaşkanı başkanlığında ilgili kurumların en üst düzey yöneticilerinin katılımıyla "Sanayileşme İcra Kurulu" oluşturulacak.

Yüksek ve orta-yüksek teknoloji seviyesindeki ürünlere yönelik yatırımları teşvik amacıyla Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı uygulanacak. Ölçek ekonomisinden yararlanmak için firmaların büyümesini engelleyen unsurları giderici adımlar atılacak. Ortalama şirket büyüklüğü ve başaltı şirketlerin rekabet edebilirliği artırılacak.

KOBİ'lerin rekabet gücünü ve verimliliğini artırıcı stratejik birleşmeleri destekleyen mekanizmalar geliştirilecek. Yenilikçi sanayi ve teknoloji şirketlerine uygun koşullarda uzun vadeli finansman imkanları sağlanacak. Ayrıca alternatif finansman yöntemleri ve finansal araçlar geliştirilecek.

Tamamlanmaya yakın inşaat projelerine finansman desteği sağlanacak. Böylece inşaat sektöründeki durgunluk kaynaklı istihdam kayıpları azaltılacak. Tarımda sulama ve sera yatırımlarının desteklenmesiyle arzı artırmaya yönelik zamanlı fiyat ve alım politikalarıyla tarımdaki istihdam çoğaltılacak.

İnşaat sektörüne tamamlama finansman desteği geliyor!

İkinci konutta vergi artacak!

Konut kredisi yenileme imkanıyla ekonomi iyileşecek!