15 / 08 / 2022

İnsay Grup İnşaat Anonim Şirketi kuruldu!

İnsay Grup İnşaat Anonim Şirketi kuruldu!

İnsay Grup İnşaat Anonim Şirketi, İhsan Çulhalık, Ahmet Çulhalık tarafından 50 bin TL'lik sermaye bedeli ile 21 Kasım 2014 tarihinde Ataşehir, İçerenköy, Üçgen Plaza'da kuruldu.İnsay Grup İnşaat Anonim Şirketi, İhsan Çulhalık, Ahmet Çulhalık tarafından 50 bin TL'lik sermaye ile 21 Kasım'da kuruldu. 


İnsay Grup İnşaat Anonim Şirketi iş konusu; A. Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak,ve kiraya vermek kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak.Kat irtifakı ve kat mülkiyeti tesis etmek,ettirmek, İnşaat sektörü ile ilgili olarak yurtiçinde ve yurtdışında her türlü faaliyette bulunmak B. Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek.Her türlü turistik tesis,otel,motel,inşa etmek,kiraya vermek C. Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek D. Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğalgaz, altyapı, üstyapı, dekorasyon, restorasyon işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek. E. Prefabrike inşaat ve meskenler yapmak, yaptırmak ve bunları satmak, kiraya vermek. F. Her türlü havuz inşaatı ve arıtma işlemleri yapmak. G. Her türlü dekorasyon işleri, tamirat ve boya işleri yapmak. H. Her türlü mimarlık hizmetleri vermek, şehir ve imar planları hazırlamak, uygulamalarını yapmak. I. Her türlü mühendislik hizmetleri vermek, proje ve uygulamalarını yapmak. J. Dekorasyonla ilgili spor salonlarının saha çizimi, boya, parke ve cam cila, duvar kağıdı, halıfleks, asma tavan- kartonpiyer, fayans-kalebodur, su ve elektrik tesisatı,çatı tadilat işleri yapmak. K. Her türlü bina, büro, tesis ve yapılar ile peyzaj mimarisi ve çevre düzenlemesi alanında mimarlık, mühendislik, teknik müşavirlik hizmetleri olarak plan, proje, teknik hesaplar, danışmanlık, etüd, araştırma, tasarım, fizibiliteler yapmak, bununla ilgili hizmet grupları oluşturmak ve işletmek. L. Durum (halihazır), kadastro, yeraltı maden ocakları, deniz dibi, Tünel ve baraj, yol, su, kanalizasyon, boru hattı gibi şerit haritalarının yapımı. Parselasyon planlarının yapımı. M. Islah-imar planlarının yapımı ve uygulama işlemlerinin yapımı. N. Konusuyla ilgili her türlü dengeleme, hesaplama, yazım ve çizim işlerinin yapımı. Şirket bütün bu amaç ve konusunun gerçekleşmesi için, yukarıda belirtilen işletme mevzuu çerçevesinde kalmak şartı ile aşağıdaki faaliyetlerde bulunabilir: 1-)Konusu ile ilgili ruhsatname, imtiyaz, patent, ihtira beratı,marka,telif hakkı,yayın hakkı,lisans,resim ve modeller gibi gayri maddi hakları satın alabilir,kiralayabilir,kullanma hakkını devredebilir,kiraya verebilir,satabilir,bunlar üzerinde lisans anlaşmaları yapabilir. 2-)Konusu ile ilgili faaliyetleri gerçekleştirmek için her türlü yatırımda bulunabilir, rehin karşılığı veya açık kredi şeklinde bankalardan ve kredi kuruluşlarından ödünç para alabilir,alacaklarını temlik ve ciro edebilir,ihalelere girebilir,her türlü taahhütte bulunabilir. Amaç ve konusunu gerçekleştirmek için sair her türlü hukuki tasarruflarda bulunmak 3-)Amaç ve konusu ile ilgili her türlü makine,teçhizat ve yedek parçalar,ürün ve tali ürünleri,ham ,yarı mamul,mamul,yardımcı madde,ambalaj ve diğer malzemeleri ithal edebilir,ihrac edebilir,satın alabilir,nakliyatının yapıp pazarlayabilir.Her türlü hediyelik eşya alım,satım,ihraç,ithal,dağıtım ve pazarlamasını yapabilir. 4-)Şirket yurtiçinde ve yurtdışında ihalelere iştirak edebilir,Konusu ile ilgili olarak fuarlara ve organizasyonlara iştirak edebilir,izin almak kaydı ile irtibat büroları,satış ve dağıtım teşkilatı,depolar,özel antrepolar açabilir her türlü taşımacılık,ithalat,ihracat ve taahhüt işlemlerini yapabilir ve bu hususları organize edebilir. 5-)İlgi alanına giren konularda yerli ve yabancı kurumlarla iş birliği yapabilir, aracılık yapmamak kaydıyla şirket hisseleri satın alabilir,tahvillerini diğer menkul kıymetlerini alabilir,satabilir,rehin ve teminat olarak gösterebilir,yerli ve yabancı tüzel kişilerle ortaklık kurabilir,komisyonculuk,temsilcilik bayilik,acentelik,mümessillik alabilir yada devredebilir. 6-)Konusunu içeren alanlarda her türlü araç gereç satın almak, kiralamak, bunları kiraya vermek, iç ve dış ticaretini yapmak, her türlü deniz, hava, hava ve kara nakil vasıtaları satın almak, kiralamak, kısmen yada tamamen başkalarına kiraya vermek,devir ve temlik etmek,satmak,kira sözleşmelerini ve satış vaadi sözleşmelerini tapuya şerh ve tescil ettirmek,terkin ettirmek. 


İnsay Grup İnşaat Anonim Şirketi adres: Ataşehir, İçerenköy, Üçgen Plaza, 7/10.