Mir Marmara Grup İnşaat Anonim Şirketi kuruldu!

Mir Marmara Grup İnşaat Anonim Şirketi kuruldu! Mir Marmara Grup İnşaat Anonim Şirketi kuruldu!

Mir Marmara Grup İnşaat Anonim Şirketi, Mustafa Ataç Yönetim Kurulu Başkanlığı'nda 100 bin TL'lik sermaye ile 27 Mart'ta Ümraniye, Çamlık Mahallesi, Burak Kurtuluş Caddesi'nde kuruldu.Mir Marmara Grup İnşaat Anonim Şirketi, Mustafa Ataç Yönetim Kurulu Başkanlığı'nda 100 bin TL'lik sermaye ile 27 Mart'ta kuruldu. 


Mir Marmara Grup İnşaat Anonim Şirketi iş konusu; a) Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, işyeri,ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak. b) Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek. c)Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme,teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek. d) Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol,su, kanalizasyon, doğalgaz, altyapı, üstyapı, dekorasyon, restorasyon işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek. e) Prefabrike inşaat ve meskenler yapmak, yaptırmak ve bunları satmak, kiraya vermek. f) Her türlü havuz inşaatı ve arıtma işlemleri yapmak. g)Her türlü dekorasyon işleri, tamirat ve boya işleri yapmak. h) Her türlü mimarlık hizmetleri vermek, şehir ve imar planları hazırlamak, uygulamalarını yapmak. i) Her türlü mühendislik hizmetleri vermek, proje ve uygulamalarını yapmak. j) Dekorasyonla ilgili spor salonlarının saha çizimi,boya, parke ve cam cila, duvar kağıdı, halıfleks, asma tavan- kartonpiyer,fayans-kalebodur, su ve elektrik tesisatı, çatı tadilat işleri yapmak. k) Her türlü bina, büro, tesis ve yapılar ile peyzaj mimarisi ve çevre düzenlemesi alanında mimarlık, mühendislik, teknik müşavirlik hizmetleri olarak plan, proje, teknik hesaplar, danışmanlık, etüd, araştırma,tasarım, fizibiliteler yapmak, bununla ilgili hizmet grupları oluşturmak ve işletmek. l) Durum (halihazır), kadastro, yeraltı maden ocakları,deniz dibi, Tünel ve baraj, yol, su, kanalizasyon, boru hattı gibi şerit haritalarının yapımı. Parselasyon planlarının yapımı. m) İslah-imar planlarının yapımı ve uygulama işlemlerinin yapımı. n) Konusuyla ilgili her türlü dengeleme, hesaplama, yazım ve çizim işlerinin yapımı. Ayrıca, Şirket yukarıda belirtilen amaç ve konularını gerçekleştirmek için her türlü gayrımenkul ve nakil vasıtalarını, iş makinalarını satın alabilir,satabilir,kiralar veya kiraya verebilir ve ayrıca bunlar üzerinde ayni ve şahsi her türlü hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir, teminat olarak gösterebilir. Özel ve/veya Resmi Sektör kredi kuruluşlarından kredi kullanabilir.Devlet teşviklerinden yararlanabilir. Bizzat veya ortaklıklar kurarak resmi ve/veya özel sektör ihalelerine katılabilir, taahhütlere girebilir.Şirket gayrımenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrımenkul mükellefiyeti, kat irtifakı, kat mülkiyeti tesis edebilir.Her türlü gayrımenkullerle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tashihi, ifraz, tevhit, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir. 


Mir Marmara Grup İnşaat Anonim Şirketi adres: Ümraniye, Çamlık Mahallesi, Burak Kurtuluş Caddesi, Sevgi Apartmanı, 144/3.