İntema İnşaat Taraf İşlemleri Raporu'nun sonucunu yayınladı!

İntema İnşaat Taraf İşlemleri Raporu'nun sonucunu yayınladı!

İntema İnşaat Ve Tesisat Malzemeleri Yatırım ve Pazarlama A.Ş. Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İlişkili Taraf İşlemlerine İlişkin Raporu'n sonuç bölümünü yayınladı...İntema İnşaat Ve Tesisat Malzemeleri Yatırım ve Pazarlama A.Ş., Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yaygın ve süreklilik arz eden ilişkili taraf işlemlerine ilişkin raporun sonuç bölümü hakkında açıklama yaptı.

İntema İnşaat'ın KAP açıklaması: 
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 10. maddesi gereğince; Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan "Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İlişkili Taraf İşlemleri Raporu"nun sonuç bölümü aşağıda pay sahiplerimizin bilgisine sunulmaktadır.

Rapor'un Sonuç Bölümü:

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin "Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İşlemler" başlıklı 10. maddesi hükmü gereğince, Kuruluşumuz İntema İnşaat ve Tesisat Malzemeleri Yatırım ve Pazarlama A.Ş.'nin ilişkili tarafı olan Eczacıbaşı Yapı Gereçleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Vitra Karo Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den yapmış olduğu mal alımlarının 2018 yılı hesap dönemi içerisindeki tutarının şirketimizin kamuya açıklanan 2018 yılı konsolide finansal tablolarında yer alan satışların maliyetine olan oranının %10'undan fazlasına ulaştığı ve 2019 yılında da aynı nitelikteki işlemlerin belirlenen esaslara uygun olarak devam edeceğinin öngörülmesi dolayısıyla yapılan bu işlemlerin koşulları, fiyat belirleme yöntemi ve bu yöntemin seçilmesindeki gerekçeler açıklanarak, işlemlerin önceki yıllarla uyumlu, piyasa koşullarına ve yasal düzenlemelere uygun olduğu kanaatine varılmıştır.