01 / 07 / 2022

İntifa hakkı başkasında olan gayrimenkule haciz gelir mi?

İntifa hakkı başkasında olan gayrimenkule haciz gelir mi?

Posta yazarı Tamer Heper 'Çocuk annesine kendisine ait dairede oturması için intifa hakkı vermiştir. Çocuğun vergi ve özel borçları için takip yapılmıştır. İntifa hakkı annesinde olan bu gayrimenkul haczedilebilr mi? İntifa hakkı sahibi anne, gayrimenkulden çıkarılabilir mi?' sorusunu cevapladı.Posta yazarı Tamer Heper 'Çocuk annesine kendisine ait dairede oturması için intifa hakkı vermiştir. Annesi oturmaktayken çocuğun vergi ve özel borçları için takip yapılmıştır. İntifa hakkı annesinde olan bu gayrimenkul haczedilebilr mi? İntifa hakkı sahibi anne, gayrimenkulden çıkarılabilir mi?' sorusunu yanıtladı.

Çocuk annesine kendisine ait dairede oturması için intifa hakkı vermiştir. Annesi oturmaktayken çocuğun vergi ve özel borçları için takip yapılmıştır. İntifa hakkı annesinde olan bu gayrimenkul haczedilebilr mi? İntifa hakkı sahibi anne, gayrimenkulden çıkarılabilir mi? l O.K.

İntifa hakkı başkasında olan gayrimenkule haciz gelir mi?

***

Okuyucumun sorusu çok teknik bir soru. Mümkün olduğu kadar basitleştirerek yanıt vermek isterim. Bilindiği gibi intifa hakkı, ölene kadar yararlanma hakkıdır. Yararlanma hakkı olmayan malik için ‘kuru mülkiyet sahibi’ denilir. Bu kısa açıklama çerçevesinde, burada dikkat edilecek husus şu: Borç çocuğun, yani kuru mülkiyet sahibinin. Bu durumda da doğal olan borçlunun malvarlığına başvurmak.

Anlatılan olayda borçlu kuru mülkiyet sahibi. Dolayısıyla alacaklı, alacağını temin için borçlunun malvarlığına başvuracağına göre, borçlunun kuru mülkiyetine haciz tatbik edecektir. Alacağının tahsili içinde satış safhasına gelindiğinde, gayrimenkulün kuru mülkiyeti satılacaktır.

Ancak bir şekilde intifa hakkı sahibinin haklarının temini ile intifa hakkının kaldırılması gibi bir talep ortaya atılabilir ki bu hali bir mahkeme kararı ile sonuçlandırmak gerekecektir. Şayet borçlu intifa hakkı sahibi ise elbette durum farklıdır. Bu halde intifa hakkı, bir gayrimenkul mülkiyetinde olduğu gibi doğrudan haczedilip satışı yoluna girilemeyecek.

İcra müdürlüğü, icra hakimliğine başvurarak intifa hakkı çerçevesinde alacaklının hakkını temin için gerekli hukuki yolu soracak ve gelecek karara göre işlem yapacaktır. Ancak okuyucumun sorusu intifa hakkı sahibinin borcu değil, kuru mülkiyet sahibinin borcu olduğundan, yukarıdaki yani bir üst paragraftaki yanıt onun için geçerlidir.