İNV Gayrimenkul Yönetim ve Danışmanlık Hizm.Bilişim Teknoloji Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

İNV Gayrimenkul Yönetim ve Danışmanlık Hizm.Bilişim Teknoloji Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!İNV Gayrimenkul Yönetim ve Danışmanlık Hizm.Bilişim Teknoloji Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Özgür Yavuz ve Tolga Ergut ortaklığıyla 10 bin TL sermaye ile 19 Ekim'de Beşiktaş, Levent Mahallesi'nde kuruldu.


İNV Gayrimenkul Yönetim ve Danışmanlık Hizm.Bilişim Teknoloji Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Özgür Yavuz ve Tolga Ergut ortaklığıyla 10 bin TL sermaye ile 19 Ekim'de Beşiktaş, Levent Mahallesi'nde kuruldu. 


İNV Gayrimenkul Yönetim ve Danışmanlık Hizm.Bilişim Teknoloji Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi iş konusu; A-   GAYRİMENKUL YÖNETİM VE DANIŞMANLIK   1-Her türlü emlak alımı satımı iktisabı emlak komisyonculuğu, arsa arazi bina alımı satımı kiralanması, kiraya verilmesi arazi düzenlenmesi, aplikasyon, parselasyon işlerinin yapımı veya yaptırılması, emlak işleri ile ilgili ticari ve sınai faaliyetlerde bulunmak, alım satım komisyonu organizasyon işleri yapmak. 2-Yurt içinde ve yurtdışında mümessillik, komisyonculuk, acentelik gibi aracılık faaliyetlerinde bulunmak, bunlar için organizasyonlar kurmak, böyle organizasyonlara iştirak etmek veya bu konularda ortak olarak çalışmak bu faaliyetlerde başkalarını görevlendirmek yurtdışından uzmanlar getirtmek 3-Yurt içinde ve yurt dışında yerleşik gerçek ve tüzel kişilerin ticari mümessillik, acente ve distribütörlüğünü yapmak 4-Yurtiçinde ve yurt dışında inşaat taahhüt ve dekorasyon işleri ile bu işlere ait araştırma, etüt, planlama, fizibilite, projelendirme, şehircilik, imar planları ve müşavirliğini yapmak. 5-Her türlü emlak, her türlü gayrimenkul ve özellikle alışveriş merkezleri, ticaret merkezleri, siteler, plazalar,marketler, depolar, soğuk hava depoları, villa tatil köyleri, devre mülk, apart otel, motel, kamping gibi turistik tesisler, organize sanayi bölgeleri spor kompleksleri, mesken, ev, apartman, işyeri, arsa, arazi gibi gayrimenkulleri almak, satmak, işletmek, kiralamak, kiraya vermek, kurulmuş bulunanların yönetilmesi konusunda danışmanlık yapmak, bahçe, tarla ve arsalar üzerinde parselasyon ve imar durumlarını çıkarmak, gerektiğinde projelendirmek. Gayrimenkuller üzerine irtifak, intifa, sükna, kat mülkiyeti, kat irtifakı, şufa hakları ve vefa hakları, gayrimenkul mükellefiyeti tesis etmek. 6-Yukarıdaki konularla ilgili gerekli yönetim ve danışmanlık hizmetleri vermek B-    BİLİŞİM VE TEKNOLOJİ 7-Her türlü bilişim ve teknolojik alt yapıların kurulması için gerekli çalışmalar yapmak, kamu veya özel sektöre ait gerçek veya tüzel kişilere ait işyerlerinin teknolojik alt yapılarının oluşturulmasını sağlamak veya bu konuda danışmanlık yapmak 8-Bilişim ve teknolojik alanda kullanılan her türlü elektronik araç ve gereçlerin veya donanımların ticaretini yapmak, ithalatı veya ihracatını yapmak. 9-Her türlü elektronik araç ve gereçlerin alımı satımı, ithalat ve ihracatını yapmak 10-Her marka bilgisayar ve bilgisayar donanımının ithalatı, ihracatı ve dâhili ticaretini, tüm bilgisayar ve yan donanımları birimleri mikrofilm faksfilm bunlar gibi tüm bilişim sistemleri, endüstriyel büro otomasyon, tüm yazılım ve donanım faaliyetleri servis büro hizmetleri vermek. İnternet üzerinden her türlü bilgi, ses ve görüntü hizmeti vermek, web sitesi hazırlamak, hazırlatmak ve internet servis sağlayıcılığı yapmak. 11-Her marka bilgisayar ve alt mikro işlemcileri ile bilgi kaydedici, saklayıcı, Yazıcı, çizici, iletici, gösterici, tahvil edici, yorumlayıcı cihaz aksesuar donanım Ünite parça ve yedek parçaları imali, montajı, servisi, dâhili ve harici ticareti, eğitimi.  12-Ticari amaçlı bilgi işlem merkezleri kurmak, bu merkezlerin yurtiçi ve yurtdışı data şebekeleri ile irtibatını sağlamak. 13-Veri hazırlama, onarma, düzenleme işlemleri veya hizmetlerini yapmak, satmak, ya da bunları kiraya vermek, internet üzerinde yayınlamak. 14-Her türlü bilgisayar sistemleri, yazılım ve donanım destek ve danışmanlık hizmetlerini sağlamak. 15-Bilgisayar programlarının ve bilgisayar kontrolü sistemlerin alımı, satımı, pazarlaması, imali, montajı, bakımı için gerekli ham mamul yarı mamul sistemlerinin ünitelerin parçaların ve yedeklerinin ve bunlara uygun her türlü bilgisayarlar ile kontrol edilebilecek ve gelecekte uygulanabilecek teknolojide imal edilmiş mamul ve yarı mamul parça sistem ve üniteler olarak alım satımı, ithal ve ihracı. 16-Bilgisayar sistemlerinin kurulması ve bunun için her türlü elektrik elektronik donanım imal ve montajını yapmak. 17-Bilgisayar makineleri, donanımları, yazılımları ve sistemleri ile disk, disket, manyetik bant, dosya, kâğıt, yazıcı şeridi, kartuş vb. bilgisayar tüketim malzemeleri ve bilgi teknolojilerini üretmek, almak, satmak, ithal ve ihraç etmek. 18-Kamu, özel ve tüzel kişilere bilişim ve teknolojik konularda, bilgisayar yazılım ve donanım seçiminde fizibilite raporları hazırlamak, danışmanlık, mühendislik, müşavirlik, eğitim, destek ve servis hizmeti almak veya vermek. 19-Yukarıdaki konularla ilgili her türlü malzemenin imalatını, alımını, satımını, ithalatını ve ihracatını yapmak. C- GENEL HÜKÜMLER 20-Amaç ve konu kapsamındaki işlerle ilgili olarak sanayi tesisleri kurmak satın almak, kiralamak, uhdesindeki tesisleri satmak, kiraya vermek, işletmek 21-Şirket işleri için gerekli makine teçhizat ekipman demirbaş her türlü nakil vasıtalarını satın almak kiralamak satmak kiraya vermek 22-Aracılık faaliyetleri yapmamak kaydı ile özel ve kamu hukuki tüzel kişileri tarafından ihraç olunacak hisse senedi tahvil intifa senetleri gelir ortaklığı senetleri gibi bir cümle kıymetli evrakları satın almak, satmak, teminat göstermek, üzerinde intifa hakkı tesis etmek veya bunların irtifasından yararlanmak


İNV Gayrimenkul Yönetim ve Danışmanlık Hizm.Bilişim Teknoloji Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi adres: Beşiktaş, Levent Mahallesi, Sümbül Sokak No: 21