30 / 09 / 2022

İpotek tesis ücreti ne kadar?

İpotek tesis ücreti ne kadar?

İpotek, ister borçlunun mülkiyetinde olsun ister borçlunun mülkiyetinde olmasın, borç nedeni ile tapu üzerine konulan güvence olarak karşımıza çıkıyor. Peki, ipotek nasıl konur? İpotek tesis ücreti ne kadar?İpotek tesis ücreti ne kadar?

İpotek, ister borçlunun mülkiyetinde olsun ister borçlunun mülkiyetinde olmasın, borç nedeni ile tapu üzerine konulan güvence olarak karşımıza çıkıyor.


Miktarı belirli olmayan veya değişebilen alacaklar da, belli rehin derecesine yerleştirilir ve tescilden sonra alacak miktarında meydana gelecek değişmelere bakılmaksızın sırasını korur.


Tapu memuru istem üzerine alacaklıya ipoteği gösteren bir belge verir. Sadece tescilin yapıldığını ispata yarayan bu belge kıymetli evrak niteliği taşımaz.

Tescilin yapıldığının sözleşme üzerine yazılıp onaylanması, ipotek belgesi yerine geçer.


Tapu üzerine ipotek konulabilmesi için belli oranlarda ipotek tesis ücretinin ödenmesi gerekiyor. Peki, ipotek tesis ücreti ne kadar?


İpotek tesis ücreti 2015

1.3.1 İpotek tesisi işleminden bir adet döner sermaye hizmet bedeli tahsil edilir.


1.3.2 Birden fazla taşınmazın ipotek tesisi işleminde; ilk taşınmaz için bir adet döner sermaye hizmet bedeline ek olarak, ilave her bir taşınmaz için Yöresel Katsayı X İlave Hizmet Bedeli formülü ile hesaplanan miktar tahsil edilir.


1.4 Satış ve İpotek Tesisi İşlemi

1.4.1 Tek işlemde hem taşınmazın satışı hem de ipotek tesisi yapıldığında iki adet döner sermaye hizmet bedeli tahsil edilir.


1.4.2 Tek işlemle birden fazla yapılan satış ve ipotek tesisi işleminde; satış işlemi için belirlenen döner sermaye hizmet bedeline ek olarak ipotek tesisi işlemleri için ipotek tesisi işlemlerinde belirlenen döner sermaye hizmet bedeli tahsil edilir.


1.5 Taksim, mal değişim sözleşmesi, bağış ve ölünceye kadar bakma sözleşmesi işlemlerinde ilk taşınmaz için bir adet döner sermaye hizmet bedeline ek olarak ilave her bir taşınmaz için Yöresel Katsayı X İlave Hizmet Bedeli formülü ile hesaplanan miktar tahsil edilir.


1.6 Kat irtifakı tesisi, doğrudan kat mülkiyeti tesisi ve ferdileşme işlemlerinde ilk bağımsız bölüm için bir adet döner sermaye hizmet bedeline ek olarak ilave her bir bağımsız bölüm için Yöresel Katsayı X İlave Hizmet Bedeli formülü ile hesaplanan miktar tahsil edilir.


1.7 Suret olarak verilen tapu senedi ve ipotek belgesi için yöresel katsayıya bakılmaksızın belge başına maktu olarak 25,00 TL 27,00 TL


Tapuya ipotek koymak için ne gerekir?Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com

Geri Dön