25 / 09 / 2022

Tapuya ipotek koymak için ne gerekir?

Tapuya ipotek koymak için ne gerekir?

İpotek, hali hazırda mevcut ya da ilerleyen zamanlarda oluşturulacak kredilere teminat edecek olan gayrimenkul üzerindeki hakların birey veya kurumların üzerinde bulunması olarak ifade ediliyor. Peki, tapuya ipotek koymak için ne gerekir?Tapuya ipotek koymak için ne gerekir?

İpotek, hali hazırda mevcut ya da ilerleyen zamanlarda oluşturulacak kredilere teminat edecek olan gayrimenkul üzerindeki hakların birey veya kurumların üzerinde bulunması olarak ifade ediliyor.


Mülke doğrudan bağlı olan ayni bir hak olan ipotek, kredi borcuna sahip olan tarafın verebileceği gibi, kredi borcuyla herhangi bir alakası bulunmayan gayrimenkul sahibi üçüncü bir şahıs tarafından da verilebiliyor. Peki, tapuya ipotek koymak için ne gerekir?


Tapuya ipotek koymak için gerekenler..

- İpotek edilecek taşınmaz mala ait tapu senedi


- Alacaklı ve borçlunun veya yetkili temsilcilerinin fotoğraflı nüfus cüzdanları


- Alacaklının ve borçlunun bir adet vesikalık fotoğrafları.


- Akitte taraflardan biri veya ikisi vekille temsil edilmişse, ayrıca temsile ilişkin belge.


- Eğer taraflardan biri tüzel kişi ise; ipotek tesis etmek için ticaret sicil memurluğundan alınmış yetki belgesi, imza sirküleri, vergi levhası fotokopisi, kaşe ve yetkili kişilerin kimlik belgeleri


M.K 785 maddesi: 

"Gayrimenkul rehin edilirken hangi ipotek derecesine kaydedilirse o derecenin ifade ettiği kuvvetle teminat teşkil eder. Derecelerden birinin boşalması halinde bir alttaki derecede bulunan ipotek boşalan dereceye geçmez. Bankalarca veya kamu kurum kuruluşlarınca verilen kredilere karşılık teminat verilen taşınmazların ipotek işlemlerinde resmi senet düzenlenmez. Müşterek mülkiyete konu olan bir taşınmaz malın paydaşları kendi paylarını ipotek verebilirler."


Tapu ipotek dilekçesi!Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com

Geri Dön