06 / 10 / 2022

Tapu ipotek dilekçesi!

Tapu ipotek dilekçesi!

İpotek, halen mevcut olan veya henüz doğmamış olmakla beraber doğması kesin veya olası bulunan herhangi bir alacak için tapuya konuluyor. Bunun için tapu müdürlüğüne bir dilekçe ile müracaat ediliyor. İşte tapu ipotek dilekçesi..Tapu ipotek dilekçesi!

Tapu, bir taşınmaz malın mülkiyet hakkının kimde olduğunu gösteren resmi belge oluyor. Tapu kayıtları, Tapu Müdürlüğünde tutuluyor. Bu kayıtlar üzerinde ipotek ve şerh gibi belirtmeler de eklenebiliyor.


İpotek, halen mevcut olan veya henüz doğmamış olmakla beraber doğması kesin veya olası bulunan herhangi bir alacak için tapuya konuluyor. Bunun için tapu müdürlüğüne bir dilekçe ile müracaat ediliyor. Peki, tapu ipotek dilekçesi nasıl yazılır?


Tapu ipotek dilekçesi örneği:


......... Bölge Tapu Sicil Müdürlüğüne

...........(İL)


Ekde tapu fotopisi bulunan, Maliki olduğum; ............. İli; .............. İlçesi; ........... Pafta no; ............. Ada no; ......... Parsel nolu; .../... Arsa paylı;  ...................Kat; ...nolu bağımsız bölümü; ............TL (Rakamla/Yazıyla) ........ .............. Türk lirası bedelle, satışını yapacağım;

............TL (Rakamla/Yazıyla) ................. Türk lirası peşinat alacağım ve bu durumdada;

Alıcının tarafıma; ............TL (Rakamla/Yazıyla) ..................... Türk lirası:Borçu kalacağı için; 


Borçlu : ................(Alıcı)

Alacaklı : ................(Satıcı)

İpotek Bedeli : ...........TL (Rakamla/Yazıyla)............................Türk lirası

Süresi : F.B.K. (Feshi bildirilene kadar)

Derecesi : Birinci derece

Sırası : 1.sıra

Faiz : - (YOK)


Olacak şekilde;İpotek belgesi düzenlenmesi için gerekli emir ve müsaadelerinizi tensiplerinize saygılarımla arz ederim.


.../..../20....


Adı Soyadı,imza


Adres

..................


Telefon

..................Tapuya ipotek koyma masrafı ne kadar?
Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.comGeri Dön